32181310 post@menova.no

Med buss til Menova på Hensmoen og Kilemoen

BUSS TIL MENOVA PÅ HENSMOEN

Linje 232: Hønefoss-Hallingby/Nes i Ådal. Plattform E

Avgang 06:30 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen følger E16 og reisende til Menova må gå av bussen på holdeplassen Vågård ved E16 og gå over gangbrua over E16 og videre til Menova, Hensmoen.

Avgang 07:50 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen følger E16 og reisende til Menova må gå av bussen på holdeplassen Vågård ved E16 og gå over gangbrua over E16 og videre til Menova, Hensmoen.

Avgang 08:15 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen går inn på Hensmoen industriområde slik at reisende kan stige av rett ved oppkjøringen til Menova.

På retur starter bussen fra Skårflågan kryss kl 14:30 og går via Hensmoen industrifelt kl 14:34 til Hønefoss kl. 14:51.

BUSS TIL MENOVAs INDUSTRIVASKERI PÅ KILEMOEN

Linje 233: Hønefoss-Begnamoen/Elsrud. Plattform F

Avgang 08:10 til Industrivaskeriet på Kilemoen kl 08:18, (Buss skiltet 233). Reisende til Industrivaskeriet på Kilemoen må møte på Hønefoss busstasjon og bli med bussen herfra (plattform 6).
Retur fra Industrivaskeriet hverdager unntatt onsdag, kl. 14:42 til Hønefoss 14:56.
Retur onsdager fra Industrivaskeriet kl. 15:10 til Hønefoss ca. kl. 15:21.