32181310 post@menova.no

Med buss til Menova på Hensmoen og Kilemoen

Linje 232: Hønefoss-Hen-Hallingby fra plattform 5

Avgang 06:30 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen følger E16 og reisende til Menova må gå av bussen på holdeplassen Vågård ved E16 og gå over gangbrua over E16 og videre til Menova, Hensmoen.

Avgang 07:45 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen følger E16 og reisende til Menova må gå av bussen på holdeplassen Vågård ved E16 og gå over gangbrua over E16 og videre til Menova, Hensmoen.

Avgang 08:10 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen går inn på Hensmoen industriområde slik at reisende kan stige av rett ved oppkjøringen til Menova.

Avgang 08:15 fra plattform 5 hverdager fra Hønefoss. Merket HENSMOEN.

.På retur starter bussen fra Skårflågan kryss kl 14:35 og går via Hensmoen industrifelt kl 14:40 til Hønefoss kl. 15:00 som tidligere.

Linje 233: Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud

Det er etablert ny bussavgang hverdager fra Hønefoss kl 08:10 til Kilemoen kl 08:22, (Buss skiltet 233 Hallingby o/Kilemoen). Reisende til Kilemoen må møte på Hønefoss busstasjon og bli med bussen herfra (plattform 6). Retur fra Kilemoen hverdager kl. 14:30 til Hønefoss.