32181310 post@menova.no

Med buss til Menova på Hensmoen og Kilemoen

Linje 232: Hønefoss-Hen-Hallingby

Reisende til Menova må bruke linje 232 avgang kl. 07:55 (Buss skiltet 232 Ringmoen, fra plattform 5), hverdager fra Hønefoss. Denne avgangen følger E16 og reisende til Menova må gå av bussen på holdeplassen Vågård ved E16 og gå over gangbrua over E16 og videre til Menova, Hensmoen.

På retur starter bussen fra Skårflågan kryss kl 14:35 og går via Hensmoen industrifelt kl 14:40 til Hønefoss kl. 15:00 som tidligere.

Linje 233: Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud

Det er etablert ny bussavgang hverdager fra Hønefoss kl 08:10 til Kilemoen kl 08:22, (Buss skiltet 233 Hallingby o/Kilemoen). Reisende til Kilemoen må møte på Hønefoss busstasjon og bli med bussen herfra (plattform 6). Retur fra Kilemoen hverdager kl. 14:30 til Hønefoss.

Ekstrabuss til Menova

Nettbuss kjører en egen oppsatt avgang kl 08:10 fra Hønefoss via Nymobakken til Hensmoen. Bussavgangen iverksettes for å gi de som skal til Aurora og Menova bedre tid til en eventuell omstilling.