32181310 post@menova.no

EKSTRA- bedrift

Utmerkelsen EKSTRA-bedrift gis til en bedrift som har strukket seg ekstra, og som i særlig grad har vist et ansvar for å gi personer, som gjennomfører attføringstiltak gjennom Menova, muligheter i arbeidslivet.

EKSTRA-pris 2017 til Norpapp og KIWI

EKSTRA-prisen tildeles bedrifter som gjennom inkluderende rekruttering har strukket seg ekstra for å gi personer muligheter i arbeidslivet. EKSTRA er forbokstavene i vårt verdiord: Entusiasme, kvalitet, stolthet, tillit, raushet og ansvarlighet. Gjennom å inneha disse verdiene ble i år prisen gitt til to fantastiske bedrifter som har gitt mange av våre arbeidssøkere en sjanse og ny jobb. Smurfit Kappa Norpapp og KIWI. Prisen til KIWI gikk til butikkene Hallingby, Sokna, Hønengaten og Osloveien. Utdelingen ble foretatt i forbindelse med vårt HR-forum, den 14. november, hvor mange bedrifter fra distriktet var tilstede.
Vi håper denne prisen kan bidra til at ennå flere bedrifter i vår region vil bidra til at utenforskap blir til innenforskap for mange mennesker i fremtiden. Les artikkel i Ringerikes Blad

EKSTRA-bedrift 2015

Elkjøp Ringerike

Elkjøp har vært en skattet samarbeidspartner for Menova i flere år. Gjennom Elkjøp er flere attføringskandidater gitt muligheter for arbeidsutprøving og kvalifisering til jobb. Hver av attføringskandidatene er møtt med respekt, og gitt mulighet til utvikling innenfor tydelige rammer.

Etter Menovas oppfatning har Elkjøp strukket seg ekstra for å legge forholdene til rette, slik at attføringskandidatene har kunnet utvikle sitt potensiale. Elkjøp har aktivt rekruttert medarbeidere blant Menovas attføringskandidater, og vist at å ta et samfunnsansvar ved å rekruttere utradisjonelt, gir gode løsninger og er tråd med god forretningsskikk.

Menova er stolt over samarbeidet med Elkjøp, og er trygg på at Elkjøp kjennetegnes med EKSTRA-begrepet.

EKSTRA-bedrift 2012

Hadeland Glassverk

Hadeland Glassverk har gjennom flere år samarbeidet godt med Menova og gitt flere attføringsdeltakere mulighet gjennom arbeidsutprøving og –kvalifisering. Hadeland Glassverk har åpnet sine forskjellige avdelinger for arbeids-søkere fra Menova, og på denne måten gjort de til mulighetsarenaer.

Hadeland Glassverk har vært tydelig i sin kommunikasjon om muligheter og forventninger, og lagt forholdene til rette for gode løsninger. Bedriften har ansatt medarbeidere fra Menova.

Menova er av den oppfatning at Hadeland Glassverk står fram som et eksempel på at å gi personer med utfordringer muligheter, godt kan forenes med forretningsmessig god drift, og gjennom dette fyller EKSTRA-begrepet. Bedriften er således en foregangsbedrift for næringslivet i regionen.

Det er med stolthet at Menova utnevner Hadeland Glassverk til EKSTRA-bedrift.

 

 

EKSTRA-bedrift 2010

DORCAS AS

Menova AS utnevner Dorcas AS til den aller første ekstrabedrift.

Utmerkelsen EKSTRABEDRIFT gis til en bedrift som har strukket seg ekstra, og som i særlig grad har vist et ansvar for å gi personer som gjennomfører attføringstiltak gjennom Menova muligheter i arbeidslivet.

Dorcas og Menova har hatt et tett og godt samarbeid over flere år. Bedriften har gitt flere attføringsdeltakere mulighet gjennom arbeidsutprøving og kvalifisering. Dorcas har rekruttert medarbeidere fra Menovas attførings-deltakere.

Bedriften har vært tydelig i sin kommunikasjon om muligheter og forventninger, og lagt forholdene til rette for gode løsninger. Menova er av den oppfatning at Dorcas står fram som et eksempel på at å gi personer med utfordringer muligheter, godt kan forenes med good business. Menova er ikke i tvil om at Dorcas kan kjennetegnes med EKSTRA-begrepet.

Det er med stolthet at Menova kan utnevne Dorcas AS til vår første EKSTRA-bedrift.