32181310 post@menova.no

Kontakt oss

Personvernerklæring

Menova AS. Hensmoen

KONTAKTINFORMASJON
Hensmoen

Menova AS
Hensmoveien 19
3516 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
Telefaks: 32 18 13 21
Åpningstid resepsjon: 08:00 – 15:30
E-post: post@menova.no

Menova AS. Vaskeriet på Kilemoen

KONTAKTINFORMASJON
Kilemoen

Menova AS
Follummoveien 84
3516 Hønefoss
Telefon Vaskeriet: 40 80 06 03
Telefon sentralbord: 32 18 13 10
Telefaks: 32 11 36 69
E-post: vaskeriet@menova.no

Menova Sentrumskontor

KONTAKTINFORMASJON
Sentrumskontor

Menova AS
Søndre Torv 6. 3 etg. over Sparebank1.
Inngang Norderhovsgaten.

E-post: post@menova.no