32181310 post@menova.no

Menova sitt hovedformål er å få folk med nedsatt arbeidsevne i jobb. I dette arbeidet er en tett og god dialog med samfunnsinteresserte bedrifter helt avgjørende. Dette for å få praksisplasser og ansettelsesmuligheter til våre deltagere. Menova vil gjerne tilby sine samarbeidspartnere og sentrale bedrifter på Ringerike noe i retur. Vi har ambisjoner om å oppdatere bedrifter på Ringerike med verdifull innsikt og kunnskap på HR – og ledelsesfeltet.

Vi arrangerer frokostmøter hvor du får solid dokumentasjon om temaer samt informasjon og tilgang til kompetanse-personer. Ønsket er at HR og ledelse kan bli virkemiddel for å skaffe din bedrift konkurransemessige fortrinn.

Bård Kuvaas holder motiverende foredrag om HR og ledelse. I tillegg til å undervise studenter på Master of Science er han fast gjestekommentator i Dagens Næringsliv og mye brukt som foredragsholder.

08.30 – 09.00 Enkel frokost og mingling
09.00 – 09.45 
Bård Kuvaas
09.45 – 10.00
Pause
10.00 – 10.45 
Bård Kuvaas
10.45 – 11.00
Avsluttning

Tar du sjansen på tillit?

Tirsdag 1. september 2020 kl. 09.00. Enkel servering fra kl 08.30.

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Politikere på ulike nivåer, ledere i privat og offentlig sektor, representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner gir alle uttrykk for hvor viktig tillit er. Kuvaas hevder derimot at når tilliten skal praktiseres, står ofte kontroll- og styringssystemer, kvantitative måleindikatorer eller overdrevent kontrollerende ledere i veien. Kuvaas vil vise at tillitbasert ledelse gir mer effektiv kontroll enn det forsøk på tradisjonell styring og kontroll gjør og hvordan mangel på tillit fører til lavere indre motivasjon, svakere arbeidsprestasjoner og høyere stressnivåer.

Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI. Hans forskning er publisert i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrifter. Den omfatter atferdsdata og beslutningsprosesser, organisatorisk atferd og ikke minst HRM i et mikroperspektiv. Innen HRM har han sett spesielt på forholdene mellom HR-praksis, HR-systemer og HR-resultater. Bård sitter også i ”review board” til tidsskriftet Journal of Organizational Behavior, er fast gjestekommentator i Dagens Næringsliv og er norsk HR- ambassadør for HR-divisjonen til Academy of Management. For tiden er han assisterende dekan for doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen BI. Bård underviser studenter på Master of Science- og doktorgradsnivå og på etterutdanning i Norge og i Kina. Han mottok BIs treårige pris for fremragende forskning i 2016. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler, delkapitler og er medforfatter av to bøker. I foredragene sine gir han tilhørerne nøklene til å skape mer motivasjon, produktive holdninger og bedre resultater på arbeidsplassen. Bård Kuvaas foredrag inspirerer hele forsamlingen! Gled deg til en forskningsbasert, lærerik opplevelse hvor du vil sitte igjen med konkrete teknikker som fungerer.

Ja, jeg melder meg på HR-forum 1. september 2020

3 + 8 =

Tid: Tirsdag 1. september 2020 09.00 – 11.00. Enkel frokost serveres fra 08.30
Sted: lokaler, her på Ringerike, vil bli tilpasset koronasituasjon.
Pris: Gratis for venner av Menova
Påmelding: Mail til: asbh@menova.no. senest onsdag 26. august 2020
Meld deg på på denne siden, eller send e-post til Anne Sofie Berg Hansen
Kontakt: Anne Sofie Berg Hansen, 91 64 81 88, asbh@menova.no