32181310 post@menova.no

Menova sitt hovedformål er å få folk med nedsatt arbeidsevne i jobb. I dette arbeidet er en tett og god dialog med samfunnsinteresserte bedrifter helt avgjørende. Dette for å få praksisplasser og ansettelsesmuligheter til våre deltagere. Menova vil gjerne tilby sine samarbeidspartnere og sentrale bedrifter på Ringerike noe i retur. Vi har ambisjoner om å oppdatere bedrifter på Ringerike med verdifull innsikt og kunnskap på HR – og ledelsesfeltet. For å oppnå dette har vi inngått et samarbeid med foreningen HR Norge, som er landets viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse. Vi arrangerer frokostmøter hvor du får solid dokumentasjon om temaer samt informasjon og tilgang til kompetanse-personer. Ønsket er at HR og ledelse kan bli virkemiddel for å skaffe din bedrift konkurransemessige fortrinn.

ERFARINGSBASERT LEDELSE

  • Ledelse, lederutvikling og ledelses-utvikling
  • Erfaringsbasert ledelse
  • Utvikling gjennom forskning på egen praksis
  • Eksempler på metoder og arenaer for utvikling

 

PROGRAM

08:30 – 09:00 Enkel frokost og mingling
09:00 – 09:45 Olav Johansen
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 Olav Johansen
10:45 – 11:00 Menovas temakvarter

 

Olav Johansen er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han er faglig studieleder for Bachelor i ledelse og servicestrategi og underviser i et bredt spekter av organisasjons- og ledelsesfag, blant annet forhandlinger, påvirkning, strategi, lederutvikling og kompetanseutvikling. Hans forsknings- og utviklingsinteresser ligger innenfor erfaringsbaserte prosesser for læring og prestasjonsutvikling. Johansen har i tillegg etablert og driver Senter for erfaringsbasert ledelse. Hans tidligere erfaring inkluderer rollen som Leadership Development Manager i Telenor Norge AS.

ERFARINGSBASERT LEDELSE

Tirsdag 28. august kl. 09.00. Enkel servering fra kl 08.30.

Ja, jeg melder meg på HR-forum 28. august 2018

Personvernerklæring

1 + 3 =

Tid: Tirsdag 28. august 2018 kl. 09.00 – 11.00. Enkel frokost serveres fra 08.30
Sted: Menova AS Hensmoveien 19, 3516 Hønefoss
Pris: Gratis for venner av Menova
Påmelding: Mail til: asbh@menova.no. Senest torsdag 23. august 2018
Meld deg på på denne siden, eller send e-post til Anne Sofie Berg Hansen
Kontakt: Anne Sofie Berg Hansen, 91 64 81 88, asbh@menova.no