32181310 post@menova.no

Menova sitt hovedformål er å få folk med nedsatt arbeidsevne i jobb. I dette arbeidet er en tett og god dialog med samfunnsinteresserte bedrifter helt avgjørende. Dette for å få praksisplasser og ansettelsesmuligheter til våre deltagere. Menova vil gjerne tilby sine samarbeidspartnere og sentrale bedrifter på Ringerike noe i retur. Vi har ambisjoner om å oppdatere bedrifter på Ringerike med verdifull innsikt og kunnskap på HR – og ledelsesfeltet.

Vi arrangerer frokostmøter hvor du får solid dokumentasjon om temaer samt informasjon og tilgang til kompetanse-personer. Ønsket er at HR og ledelse kan bli virkemiddel for å skaffe din bedrift konkurransemessige fortrinn.

Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen?

Bare tre av ti nyansatte i norske virksomheter får et skikkelig introduksjonsprogram.
Ingvild Sagberg, forfatter av boken «Ny jobb», snakker om hvor viktig det er å ta vare på de nyansatte i bedriften din.

Om en ansatt raskt slutter på grunn av en dårlig start, blir det kostbart for virksomheten. En nyansatt som får en god begynnelse og blir en fornøyd og effektiv bidragsyter, er mer lønnsom. Derfor kan det betale seg for en arbeidsgiver å skynde seg litt langsomt.

En nyansatt kan fort ende opp som en mulighet det aldri ble noe av. Skal man gjøre det beste ut av en ansettelse, må man gripe anledningen mens den er der. Men hvordan gjør man det? Man må ha en god plan og et godt lag, og være en god leder.

 

Ingvild Sagberg har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og har i sin forskning vært opptatt av nykommere i arbeidslivet og i organisasjoner. Hun har også bedriftsøkonomi, arbeidsrett og personalfag i fagkretsen og har tidligere jobbet med administrasjon og HR- arbeid.

Ingvild Sagberg er forfatter av boken “NY JOBB”

Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen?

Tirsdag 17. september 2019 kl. 09.00. Enkel servering fra kl 08.30.

Ja, jeg melder meg på HR-forum 17. september 2019

12 + 2 =

Tid: Tirsdag 17. september 2019 09.00 – 11.00. Enkel frokost serveres fra 08.30
Sted: Menova AS Hensmoveien 19, 3516 Hønefoss
Pris: Gratis for venner av Menova
Påmelding: Mail til: asbh@menova.no. Senest torsdag 12. september 2019
Meld deg på på denne siden, eller send e-post til Anne Sofie Berg Hansen
Kontakt: Anne Sofie Berg Hansen, 91 64 81 88, asbh@menova.no