32181310 post@menova.no

Menova sitt hovedformål er å få folk med nedsatt arbeidsevne i jobb. I dette arbeidet er en tett og god dialog med samfunnsinteresserte bedrifter helt avgjørende. Dette for å få praksisplasser og ansettelsesmuligheter til våre deltagere. Menova vil gjerne tilby sine samarbeidspartnere og sentrale bedrifter på Ringerike noe i retur. Vi har ambisjoner om å oppdatere bedrifter på Ringerike med verdifull innsikt og kunnskap på HR – og ledelsesfeltet.

Vi arrangerer frokostmøter hvor du får solid dokumentasjon om temaer samt informasjon og tilgang til kompetanse-personer. Ønsket er at HR og ledelse kan bli virkemiddel for å skaffe din bedrift konkurransemessige fortrinn.

Hvordan skape og bevare arbeidsglede?

Hva er arbeidsglede?

Hva påvirker arbeidsglede?

Betydningen av et styrkebasert fokus

 

 

Karoline Hofslett Kopperud er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved OsloMet. Hun har flere års erfaring som lederutvikler for offentlige og private organisasjoner, der hun har lagt særlig vekt på styrkebasert ledelse og utvikling. Kopperuds forskning og undervisning omfatter områdene ledelse, lederhelse og styrkebasert utvikling, arbeidsglede og emosjoner, samt ledelse og kommunikasjon. Hun har publisert sine arbeider i internasjonale tidsskrifter og har vært bidragsyter i det nordiske forskningsprosjektet «Positive factors at work».

Hvordan skape og bevare arbeidsglede?

Tirsdag 28. januar 2020 kl. 09.00. Enkel servering fra kl 08.30.

Ja, jeg melder meg på HR-forum 28. januar 2020

14 + 14 =

Tid: Tirsdag 28. januar 2020, 09.00 – 11.00. Enkel frokost serveres fra 08.30
Sted: Menova AS, Follummoveien 84 på Kilemoen
Pris: Gratis for venner av Menova
Påmelding: Mail til: asbh@menova.no. Senest torsdag 23. januar 2020.
Meld deg på på denne siden, eller send e-post til Anne Sofie Berg Hansen
Kontakt: Anne Sofie Berg Hansen, 91 64 81 88, asbh@menova.no