32181310 post@menova.no

Menova er i stadig utvikling og vil ha behov for å få tilført kompetanse og arbeidskraft av forskjellig karakter, både på permanent basis og i engasjement.

Selv om vi kanskje ikke har en konkret ledig stilling for øyeblikket, tar vi gjerne imot henvendelser fra personer som ønsker nye utfordringer.
Dette kan være innenfor et av våre produksjonsområder, eller innen yrkeskvalifisering / veiledning.

Send CVen din sammen med en kortfattet generell søknad til:

Menova AS
Postboks 3005
3501 Hønefoss

eller:

post@menova.no