32181310 post@menova.no

Vi søker fagperson innen vask, rens og reparasjon av tøy

Vårt vaskeri er i vekst og utvikling. Det skal satses enda mer på vask og reparasjon av arbeidstøy og privattøy. Vi søker en person som kan supplere vårt team av tilretteleggere/produksjonsmedarbeidere, og som blir vår spisskompetaseperson innen arbeidstøy og privattøy.

Du må ha faglig stolthet innen vaskerifaget, være glad i mennesker og dyktig til å lede og realisere potensialet i mennesker.  Du skal lede våre produksjonsmedarbeidere/deltagere gjennom å vise og gå foran, og selv også være produksjons-medarbeider – være en god rollemodell.

Menova AS er en markedsorientert og kompetansedrevet arbeids – og inkluderingsbedrift.  Vi er 30 ansatte som jobber for vår visjon om at ingen skal være uten arbeid eller aktivitetstilbud i Ringeriksregionen. Gjennom vårt slagord vi får folk i jobb forplikter vi oss til dette.

Vaskeriet vasker for alle sykehjem i Ringerike og Hole kommune, nesten alle regionene i hotellene og en del andre bedrifter. Vi er eid av kommunene Ringerike og Hole.

Hele Menova er en læringsarena. Å arbeide hos oss gir livet en ekstra dimensjon da vi hver dag opplever glede av å tilby trygge og gode arbeidsplasser til de som trenger tilrettelegging og tilpassing av sin arbeidsplass.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Daglig drift av en av våre 5 arbeidsstasjoner. Denne stillingen vil ha et dedikert ansvar for arbeidsstasjon som driver med arbeids – og privattøy, men vil også inngå i en rotasjonsordning for de andre arbeidsstasjonene
 • Ta i mot ordre, legge opp jobb etter kjøreliste og bestillinger
 • Tilrettelegge for og støtte våre deltagere, slik at de får realisert sitt potensial som produksjonsmedarbeidere
 • Ha løpende dialog med vår deltageransvarlig. Dette for å realisere en støttende og motiverende personalpolitikk og gi innspill til arbeidet med aktivitets – og utviklingsplaner
 • Sikre fagligkvalitet, gjennomføring i henhold til standarder og rutiner og kontroll med og vedlikehold av maskiner og utstyr på arbeidsstasjonen
 • Utføre produksjonsoppgaver. Dette både for å være en rollemodell og sikre at leveranser blir ferdig i tide og i henhold til kvalitetsstandarder
 • I samarbeid med avdelingsleder og de andre tilretteleggere/produksjonsmedarbeidere bidra til forbedringsarbeid, konkurransedyktighet og utvikling av Vaskeriet

Ønsket kompetanse:

 • Fagbrev innen vaskerifaget og/eller tekstilfaget
 • Erfaring fra vaskeribransjen og/eller profesjonelt renseri
 • Interesse og erfaring med vedlikehold og reparasjoner av tekstiler, gjerne være kompetent innen søm

Du må kunne fremskaffe politiattest.

Personlig egnethet vurderes med særlig vekt på:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, flink til å lytte og godt humør
 • Være dyktig til å bygge relasjoner og tillitt og ha gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og veilede personer med sammensatte utfordringer
 • Evne til å sette krav og samtidig være ivaretakende
 • Kvalitetsbevisst
 • Kunne håndtere mange oppgaver og stress på en god og løsningsorientert måte
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å være fleksibel og omstillingsdyktig og se helheten i Vaskeriet

 

Menova tilbyr:

 • Varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Arbeid i team, samtidig som man får et selvstendig ansvar
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordning.
 • Være med på utvikling i en lokal bedrift med ambisjoner og vilje til å satse i en bransje i sterk endring.

 

Har du spørsmål knyttet til stillingen eller stillingens innhold, kan disse rettes til Torbjørn Wik på telefon 408 00 603

Skriftlig søknad med CV sendes Menova AS, Postboks 3005, 3501 HØNEFOSS, eller via e-post til post@menova.no innen 22. september.