32181310 post@menova.no

Menova som arbeidsplass

Menova er en moderne og sosial arbeidsplass med stor takhøyde. Vi har rundt 80 ansatte, der halvparten er ordinært ansatte og resten er ansatt gjennom tilrettelagt arbeid (VTA og TIA). Hos oss finnes det ulike praksismuligheter og varige arbeidsplasser i vårt industrivaskeri og snekkeri, samt med jobbfrukt, småproduksjon og i kantinen på Hensmoen. Arbeidsplassen Menova er preget av motivasjon og samarbeid og vi streber etter å være et attraktivt sted å jobbe. Vi vektlegger engasjement, positivitet og dedikasjon hos våre ansatte. Alle skal ha gjensidig respekt for hverandre – ingen skal diskrimineres hos oss.

Som jobbsøker eller ansatt i Menova har du tilgang på treningsrom, kantine, ulike jobbsøkerkurs og karrierekurs. I tillegg tilbys en mer omfattende karriereveiledning, der vi tar i bruk ulike karriereverktøy som WIE, SCI og JOBPICS. I slik karriereveiledning ser vi på dine evner, interesser og ønsker, kombinert med din arbeidskapasitet og tidligere erfaring for å finne en passende karrierevei for deg.

I tillegg har vi to prøveprosjekter som jobbsøkere og andre ansatte kan delta på. Ernæringskurset Spis deg glad, samt et treningskurs som innebærer fysisk aktivitet med en profesjonell trener. Disse starter opp igjen høsten 2015.

Menova har kontorer og produksjonslokaler på industriområdene Hensmoen og Kilemoen i Hønefoss.

Hensmoen

Her ligger resepsjonen, administrasjonen, attføringsavdelingen, snekkeriet, småproduksjon og jobbfrukt. Treningsrom og kantine er også lokalisert på Hensmoen og hovedandelen av våre ansatte holder til her.

Hensmoveien 19
3516 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
Telefaks: 32 18 13 21
E-post: post@menova.no

Kilemoen

Her ligger industrivaskeriet

Follummoveien 84
3516 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
Telefaks: 32 11 36 69
E-post: post@menova.no