32181310 post@menova.no

Menova som arbeidsplass

Menova er en moderne og sosial arbeidsplass med stor takhøyde. Vi har rundt 80 ansatte, der halvparten er ordinært ansatte og resten er ansatt gjennom tilrettelagt arbeid (VTA). Hos oss finnes det ulike praksismuligheter og varige arbeidsplasser i vårt industrivaskeri, samt med jobbfrukt, småproduksjon og i kantinen på Kilemoen. Arbeidsplassen Menova er preget av motivasjon og samarbeid og vi streber etter å være et attraktivt sted å jobbe. Vi vektlegger engasjement, positivitet og dedikasjon hos våre ansatte. Alle skal ha gjensidig respekt for hverandre – ingen skal diskrimineres hos oss.

Som jobbsøker eller ansatt i Menova har du tilgang på treningsrom, kantine, ulike jobbsøkerkurs og karrierekurs. I tillegg tilbys en mer omfattende karriereveiledning, der vi tar i bruk ulike karriereverktøy som WIE, SCI og JOBPICS. I slik karriereveiledning ser vi på dine evner, interesser og ønsker, kombinert med din arbeidskapasitet og tidligere erfaring for å finne en passende karrierevei for deg.
Menova har kontorer og produksjonslokaler på Kilemoen rett utenfor Hønefoss.

Kilemoen

Her ligger industrivaskeriet og hovedadministrasjonen

Follummoveien 84
3516 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
Telefaks: 32 11 36 69
E-post: post@menova.no

Storagata 11, Hønefoss

Her har alle våre jobbveiledere kontorer. Hele Arbeidsinkluderingsavdelingen er lokalisert her.

Storagata 11
3510 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
E-post: post@menova.no