32181310 post@menova.no

Slik jobber vi

Som jobbsøker i Menova vil du få tett oppfølging på din vei mot arbeid. Prosessen vil variere avhengig av hvilket program du skal inn i.

Når NAV har søkt deg inn i et av våre program vil prosessen begynne med et introduksjonskurs eller en samtale med en hovedveileder hos Menova. Videre utarbeider jobbsøkeren selv en aktivitetsplan for hvordan de oppgavene som ligger i bestillingen fra NAV skal løses. Veileder fra Menova vil hjelpe deg i dette arbeidet.

Uansett program innebærer prosessen i grove trekk kartlegging, klargjøring for arbeidspraksis og til slutt selve arbeidsutprøvingen. Kartleggingen innebærer en avklaring av dine arbeidsevner, interesser og ønsker. Utprøvingen innebærer at du er i en arbeidssituasjon hos Menova eller hos en bedrift Menova har samarbeid med. Tidsperiode, mål og oppfølgingsbehov kan variere, men Menovas veiledere tilpasser dette til hver enkelt jobbsøker og hver enkelt situasjon.

Der det er snakk om programmet Varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil prosessen være annerledes. Innsøking kan skje via NAV eller ved eget initiativ. Jobbsøker blir da ansatt i Menovas egen virksomhet og hvis arbeidsforholdet forlenges etter prøvetiden innebærer det fast ansettelse.

Menova legger stor vekt på medvirking fra hver enkelt og ønsker å legge til rette for god kommunikasjon både i det daglige og mer formelt gjennom forbedringsforslag, klageadgang, spørreundersøkelser og Deltakerutvalget (link til egen side).

Du kan lese mer om hvert enkelt jobbprogram her (link til jobbprogrammene).

Våre verktøy

MI – motiverende intervju

Det å stå utenfor arbeidslivet er en vanskelig situasjon. Gjennom et motiverende intervju / samtale er du som arbeidssøker i fokus, og sammen snakker vi om hvilke endringer i livet du ser skal til for å komme ut i jobb eller tilbake til jobb. Vi holder fokus på nye positive muligheter, og vekter disse mot hva som oppleves som negativt. Gjennom MI ønsker vi å hjelpe deg til å finne dine gode «endringstanker» som skal hjelpe deg i en positiv retning mot et mål.

LØFT – løsningsfokusert tilnærming

LØFT er en samtalemetode hvor vi sammen setter fokus på å finne løsninger på utfordringer, og ikke bruker så mye tid på å finne årsaker til dem. Gjennom våre samtaler vil de positive tingene i livet forsterkes, og du vil kjenne at det å tenke positivt gjør godt. Hust at det er du som har regien i livet ditt, og vi vil hjelpe deg til bedre å se dine gode løsninger i stedet for vonde hindringer.

WIE – arbeids- og interessekartlegging

WIE er et nettbasert verktøy som hjelper deg til bedre å gjøre gode valg på veien mot jobb. Det er  en spennende prosess for å utforske egne interesser, og se deg selv i en fremtidig jobb. WIE gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. WIE gjør det enklere å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg.

SCI – karriereveiledning

SCI er et papirbasert verktøy som hjelper deg til, sammen med din veileder, og finne ut mer om dine mestringserfaringer, din personlighet og dine verdier. Dette er de viktigste områdene ved siden av dine interesser.
Hvordan skal du bruke dine egne ressurser i jobb og få vist frem dine sterke sider? Dette gir tilfredsstillelse og økt livskvalitet.

JOB-pics

Jobpics er et billedbasert interesseutforskingsverktøy. Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 183 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), samt krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra yrket og en liste over 10 beslektede yrker slik at andre yrker kan utforskes videre. Jobpics er både enkelt, morsomt og beskrivende.