32181310 post@menova.no

Våre resultater

Menova har de siste årene hatt en markant økning i andelen av deltagere som har kommet i jobb. Helt siden Menova ble til i desember 2007 har antallet vi har formidlet til jobb vist en positiv utvikling.

Formidlet til jobb

  •   2012. 42 personer formidlet til jobb
  • 2013. 49 personer formidlet til jobb
  • 2014. 64 personer formidlet til jobb
  • 2015. 62 personer formidlet til jobb
  • 2016. 82 personer formidlet til jobb
  • 2017. 57 personer formidlet til jobb