32181310 post@menova.no

Våre resultater

Menova har de siste årene hatt en markant økning i andelen av deltagere som har kommet i jobb. Helt siden Menova ble til i desember 2007 har antallet vi har formidlet til jobb vist en positiv utvikling.

Formidlet til jobb

  • <p> </p> <p>2012. 42 personer formidlet til jobb</p>
  • <p>2013. 49 personer formidlet til jobb</p>
  • <p>2014. 64 personer formidlet til jobb</p>
  • <p>2015. 62 personer formidlet til jobb</p>
  • <p>2016. 82 personer formidlet til jobb</p>
  • 2017. 57 personer formidlet til jobb