32181310 post@menova.no

Menova har en aktiv dialog med over 100 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker, med mål om å skaffe jobber og/eller praksisplasser.

I 2015 har 51 arbeidssøkere fått jobb hos 40 arbeidsgivere. I tillegg har enkelte jobbsøkere startet egen virksomhet eller tatt utdanning. Dette betyr at Menova har 62 jobbsøkere som er registrert som formidlet til jobb i 2015.

Pr. april 2016 er 60 jobbsøkere i arbeidspraksis hos 53 arbeidsgivere.

 

 

Jeg ønsker å bli kontaktet om bemanning og rekruttering via Menova

15 + 9 =