32181310 post@menova.no

Menova søker jobbveileder som ønsker å bidra til å få folk mot jobb eller utdanning.

Vi søker en person som ivrer etter å bistå personer som har falt utenfor, eller ikke har kommet inn i arbeidslivet mot jobb og utdanning. Du vil bruke dine evner, ressurser og erfaringer slik at Menova blir enda bedre til å utvikle den enkeltes talent, realisere potensialet, og gi mestring for å komme i arbeid eller utdanning.

Menova AS er en markeds- og kompetansedrevet arbeid- og inkluderingsbedrift.  Vi er 30 ansatte som jobber for vår visjon om at ingen skal være uten arbeid eller aktivitetstilbud i Ringeriksregionen. Gjennom vårt slagord vi får folk i jobb forplikter vi oss til dette. Vi er eid av kommunene Ringerike og Hole.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Veilederansvar for en gruppe mennesker som gjennomfører program for å komme i jobb eller utdanning, eller legge en konkret plan for dette.
 • Undervise i Menovas kurstilbud
 • Gjennomføre kartlegging og karriereveiledning for samme persongruppe.
 • Samarbeide med arbeidsgivere i distriktet for å skaffe personene innpass i arbeidslivet.
 • Rapportere på individnivå direkte til NAV etter kravspesifikasjoner.
 • Bistå i utvikling av innhold og pedagogisk tilpasning av våre kurs, også innen e-læring.

Ønsket kompetanse:

 • Høyskoleutdanning, gjerne innen karriereveiledning, coaching eller pedagogikk.
 • Interesse og gjerne erfaring med e-læring og læringssystemer.
 • Erfaring og interesse fra arbeidsledelse og å jobbe med mennesker i endringsprosesser.
 • Erfaring fra undervisning/opplæring av voksne og unge voksne.
 • Erfaring fra privat næringsliv, særlig som arbeidsgiver

Personlig egnethet vurderes med særlig vekt på:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter – skriftlig og muntlig.
 • Evne til å møte og veilede personer med sammensatte utfordringer og som er usikre på sine muligheter i arbeidslivet.
 • Evne til å sette krav og samtidig være ivaretakende.
 • Forstå rekrutteringsprosessen og være resultatorientert.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team, og ha evne til refleksjon.
 • Evne til å virke motiverende og se muligheter.
 • Være strukturert i sitt arbeid.
 • Evne til å være fleksibel og omstillingsdyktig og se helheten i bedriften.

Du må kunne fremskaffe politiattest.

Menova tilbyr:

 • Varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Arbeid i tverrfaglige team.
 • Stor grad av fleksibilitet og et ubyråkratisk tenkesett.
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordning.
 • Være med på ny utvikling i en bransje i sterk endring.

 

Har du spørsmål knyttet til stillingen eller stillingens innhold, kan disse rettes til Magne Enger på telefon 93 42 94 23 eller Idar Walderhaug på telefon 40 80 06 02.

Skriftlig søknad med CV sendes Menova AS, Postboks 3005, 3501 HØNEFOSS, eller via e-post til post@menova.no snarest.