32181310 post@menova.no

Vellykket Norskopplæring hos Menova

For 4. år på rad har Menova gjennomført et vellykket AMO-Norskkurs. Dette i samarbeid med ENTER KOMPETANSE på oppdrag fra NAV.
16 deltakere fra 10 ulike nasjoner startet 07.oktober opp i våre sentrumslokaler.

Gjennom 10 uker har det vært et intensivt løp, med engasjerte og dedikerte deltagere. Samholdet har vært preget av deltagere som har backet hverandre opp og som har utfordret seg selv, mot målet å bli bedre i norsk og tilegne seg viktig kompetanse for å komme seg ut i jobb. Fredag 13.desember var siste dag, med feiring og kursbevisutdeling.

Camilla Løkvik Lingaas og Tanya Yatel hos Menova har stått for det faglige og pedagogiske innholdet i kurset.

Ikke bare språk, men også fokus på jobb..

Vår målsetting og formål med kurset er å øke deltakernes kompetanse hva gjelder jobbsøkerprosess, hvordan få konkurransefortrinn til tross for eventuell manglende språkforståelse og/ manglende utdannelse/ helseutfordringer/ hull på CV o.l., og ikke minst en realistisk forståelse for det norske arbeidslivets krav og forventninger. Da er det viktig også med innsikt i hva som rører seg i eget lokalsamfunn og bygge seg et lokalt nettverk. Sammen med generell arbeidslivskunnskap, begrepsforståelse hva gjelder eget ønsket arbeidsområde og realitetsorientering hva gjelder muligheter og begrensninger, mener vi at vi har lykkes i å gi deltagerne en verktøykasse, som de kan benytte seg av videre, også etter kursets slutt.

 «Hvis du skal vente til din norsk er perfekt, når skal du begynne da?»

I undervisningen har vi tydeliggjort ovenfor deltagerne betydningen av å tørre å gjøre feil, gjensidig forståelse for individuelle forskjeller og behov, delingskultur, betydning av samarbeid og å bygge opp tillit og trygghet, slik at deltagerne tør å tre ut av sin komfortsone. Å skaffe seg jobb i et nytt land, er hard jobbing, noe de aller, aller fleste har erfart. Det er beinhardt arbeid, på flere områder. P.t er deltagerne nå hverandres viktigste nettverk som de kan bygge videre på og som vi har oppfordret til å ta vare på. Når det er sagt, er det ikke minst også egeninnsats i forhold til videreutvikling av norskkompetanse (ref. råd og tilbakemeldinger i løpet av kurset), digital kompetanse, ordinært jobbsøk, holde seg oppdatert, videreutvikle og bruk av eget nettverk er avgjørende, for å lykkes i å skaffe seg jobb.

Gode resultater

Samtlige deltagere gikk minimum opp et nivå på språkskalaen. Hele 9 av deltagerne fikk resultat på nivå B1 eller tett opp til. Flere søker aktivt arbeid og er i jobbsøkerprosess.  I løpet av kurset har en fått deltidsjobb, en deltager har fått fast jobb, 3 stykker har vært på jobbintervju (hvorav en ble innkalt til annengangsintervju), samt en deltager som ønsket å jobbe i barnehage er blitt kalt inn til to ulike jobbintervjuer i den sammenheng. Nesten samtlige deltagere har ferdigstilt ny og revidert CV, og flere har vært gjennom fiktive jobbintervju, som del av opplæringen. I tillegg har de holdt en rekke individuelle presentasjoner hvor de har måttet øve på å fortelle om seg selv, sin kompetanse, kvalifikasjoner og yrkesmål.

Det felles europeiske rammeverk for språk

A – språkbruker på grunnleggende nivå

A1 – begynnernivå
A2 – elementært nivå

B – selvstendig bruker

B1 – mellomnivå
B2 – høyere mellomnivå

C – kompetent språkbruker

C1 – avansert nivå
C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker