32181310 post@menova.no

Daglig leder Magne Enger og
Næringslivskontakt Anne Sofie Berg Hansen

Anbudsseier for Menova

Dato: 16.03.2016

NAV har nå tildelt kontrakter for tiltakene Avklaring og Oppfølging (nå kalt Arbeid med Bistand) gjeldene for de neste 3-4 årene. Menova vant tiltaket Avklaring, og vant delvis tiltaket Oppfølging.

Det har vært en sterk konkurranse. 14 aktører konkurrerte på tiltaket Avklaring. 18 konkurrerte på tiltaket Oppfølging. Tilbydere har vært attføringsbedrifter lik Menova, bedrifter som arrangerer arbeidsmarkedskurs, bemanningsselskaper og virksomheter som har sin kjerne innen utdanning. Anbudene er tildelt på basis av kriteriene pris og kvalitet.

Det vi i Menova gleder oss mest over er at vi både på Avklaring og Oppfølging leverte inn nest beste tilbud vurdert opp mot kvalitet. Det betyr at vi har blitt vurdert til å være bedre på kvalitet enn virksomheter som er 5 til 10 ganger så store som oss!

I skrivende stund gjenstår selve kontraktinngåelsen og noe på når endringene eksakt vil tre i kraft.

Uansett har vi i Menova et behov for å understreke:

  • Vi vil fortsatt ha behov for å ha et sterkt og godt samarbeid med næringslivet lokalt. Uten dette vil vi ikke lykkes med det som fortsatt vil være vårt hovedoppdrag og mål: VI FÅR FOLK I JOBB!
  • Samarbeidet med næringslivet vil fortsatt handle om at vi trenger en god tilgang på praksisplasser av kortere eller lengre varighet og kvalifiseringsmuligheter til jobb.

    Praksisplassene har som formål å finne ut  hva som er en realistisk jobb for den enkelte av våre arbeidssøkere og hvor mye vedkommende kan jobbe.

    Kvalifiseringsmulighet er å kunne prøve seg ut i arbeidsoppgaver som kan lede til en lønnet jobb.

  • Menova AS vil satse på å styrke og utvikle samarbeidet med næringslivet ytterligere. Vi dyktiggjør oss på rekrutteringsmetodikk for å kunne levere riktige kandidater til de behov dere har i bedriften. Vi minner gjerne om at intet behov for arbeidskraft er for lite for oss. For noen av våre arbeidssøkere vil nettopp en liten jobb kunne representere en riktig jobb.
  • Menova vil i tiden fremover fortsatt prioritere kontakten med næringslivet.
  • Vi vet at behov og muligheter for arbeidskraft både kan komme raskt og uventet. Er det noe du tenker at Menova kanskje kan bidra med så er du mer enn velkommen til å ta kontakt.
  • Vår ambisjon i Menova er klar; Vi skal være best til å få folk i jobb på Ringerike.