32181310 post@menova.no

Vi møter en blid og trygg ung mann på jobb hos Norli Bokhandel på Kuben i Hønefoss. Han gleder seg over arbeidsdagene og stortrives med arbeidsoppgavene i butikken.

Slik har det ikke alltid vært. Den 15. august 2013 startet Markus opp i det arbeidsrettede tiltaket VRI her ved Menova. Han var da en usikker gutt på 22 år. Dagene var preget av angst og usikkerhet vedrørende yrkesvalg og arbeids – og livssituasjon.

Den første fasen i Menova besto av samtaler og karriereveiledning.  Gjennom denne fasen fikk vi kartlagt Markus sine ønsker, behov, forutsetninger og muligheter før vi tok kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Målet var å oppnå en arbeidshverdag som føltes riktig og gjorde det godt på indre bane.

Tiden gikk, og tillitsforholdet mellom Markus og Veileder fra Menova økte. Når evnen og motet til å takle hverdagen svinger fra dag til dag er det viktig å ha en god medspiller. En medspiller som forstår, og som kan skape den nødvendige tilpasning for å komme videre. Dette var også fokus ut mot arbeidsgivere. Vi ønsket å finne en arbeidsgiver som forstod, som var god medspiller og samtidig kunne gi ansvar i takt med mestring.

Etter det første møtet med Anton Wasa i Norli Bokhandel fortalte Markus at det var et godt møte. Han likte måten han ble møtt på. Anton viste forståelse, samtidig som han signaliserte forventninger til samarbeidet.

Når vi snakker med Markus i dag, så snakker vi med en tryggere og sterkere ung mann. Nå jobber han fast to dager i uken og stortrives med kundebehandling, egne ansvarsområder og alle de andre oppgavene som er i en bokhandel. Han har bedt oss komme ned i lunsjen for at vi ikke skal forstyrre han unødig i arbeidstiden.

På pauserommet hos Norli forteller han hvor fint han synes samarbeidet med Menova har vært. Det har med hans egne ord vært «helt topp». Han har jobbet tett på sin Jobbveileder og følt seg respektert og ivaretatt hele tiden hos Menova.

Mye har skjedd etter møtet med Anton Wasa og etter at jobben i bokhandelen kom på plass.
En perfekt match med arbeidsgiver, gode kolleger og arbeidsoppgaver han trives med har skapt en ny hverdag. Han har en jobb. Denne jobben har resultert i bedre rutiner i hverdagen og en følelse av tilhørighet og mestring.

«Jeg har fått en normal hverdag, slik som andre mennesker har», sier Markus med et smil.

«Mine hovedinteresser rent faglig er vitenskap og forskning. Jeg er rett og slett en realist som finner mye glede i å selge bøker. Her i butikken finnes bøker om absolutt alt».

Markus smiler høflig når vi forlater butikken. Denne praten ga en godfølelse. En godfølelse av å lykkes. Markus har lykkes, Menova har lykkes, og NORLI har fått en dyktig medarbeider. Det å gå veien sammen med et menneske med noen utfordringer er i seg selv godt, men når vi sammen når målet til slutt så er følelsen ennå bedre.

Vi ønsker å møte mange flere arbeidsgivere med samme inkluderende holdninger som Anton Wasa i NORLI Bokhandel.