32181310 post@menova.no

Ny jobb etter nedleggelse

Prosjektet « Ny jobb etter nedleggelse» er avsluttet og rapporten er ferdig. Vi ønsker å takke alle informantene som bidro i prosjektet med å dele sine erfaringer. Linken til rapporten ligger HER

Mange arbeidstakere opplever omstilling, nedbemanning og i noen tilfeller nedleggelse av arbeidsplassen. Personer går fra å være arbeidstaker til arbeidssøker. Her i Ringeriksregionen har flere bedrifter blitt lagt ned og mange har måttet søke ny jobb. Vi er opptatt av, og lurer på hvordan har det gått med de som ble arbeidssøkere, hva var erfaringene til de som måtte søke nytt arbeid og hvilken hjelp kan være nyttig for den som må søke nytt arbeid? På denne bakgrunn har Fellesforbundets lokale avdelinger, Follum Bruks Arbeiderforening og Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening, Ringerike kommune, NAV Ringerike og Menova AS etablert et prosjekt «Ny jobb etter nedbemanning». Utgangpunktet for dette prosjektet er nedleggelsene av Constructor Norge, Norske Skog Follum og Huhtamaki Norge på Hønefoss – selv om problematikken gjelder for mange flere arbeidstakere. Prosjektet har to mål:

  • Å tilby karriereveiledning til de personene som var ansatt i prosjektets bedrifter.
  • Få kunnskap om erfaringer fra personene som opplevde å gå fra å være arbeidstaker til arbeidssøker ved disse nedleggelsene, samt få et overblikk over hvordan det er gått med de tidligere ansatte.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt. I tillegg til Follum Bruks Arbeiderforening, Øvre Buskerud Fagforening, NAV, Ringerike kommune og Menovas engasjement, har Rådet for Ringeriksregionen, Buskerud fylkeskommune og Follum Fabrikkers Hjelpefond bidratt med finansiering.

Les denne flotte artikkelen om dette prosjektet på frifagbevegelse.

Hva er karriereveiledning?

 

Karriereveiledning handler om å koble mennesker sammen med muligheter i arbeidslivet. Vi mennesker trives og yter best når vi får bruke våre talenter, styrker og ressurser i arbeid. Det er slik at alle har talenter som kan nyttes i ulike jobber. Karriereveiledning tar utgangspunkt i det enkelte menneske gjennom en personlig utforskings- og bevisstgjøringsprosess for å koble dette opp mot muligheter i arbeidsmarkedet. Karriereveiledning er alle aktiviteter og tjenester som hjelper personer til å foreta valg knyttet til arbeid og utdanning, og å håndtere egen deltakelse i arbeidslivet. Karriereveiledning er viktig i overgangsfaser fra en jobb til en annen, og meget aktuell ved omstillinger. I prosjektet «Ny jobb etter nedbemanning» ser planen over karriereveiledning slik ut, men det justeres også etter ditt behov:

Erfaringer som jobbsøker

 

Å være arbeidssøker er en stor endring for de fleste og en overgangsfase i livet som kan oppleves veldig forskjellig. For noen kan det gå greit, mens andre har vansker med å finne nytt arbeid. Store nedleggelser og omstillinger har stor påvirkning på det lokale samfunnet. Vi vet en del om prosessene etter nedleggelsene av Constructor, Follum og Huhtamaki her på Hønefoss, og har hørt om mange enkelthistorier. Vi ønsker å få ta del i de tidligere ansattes erfaringer og gi de som erfarte det en stemme inn i «historien» etter Constructor, Folllum og Huhtamaki. Fellesforbundet, NAV, Ringerike kommune og Menova vet at vi i fremtiden også vil møte et arbeidsmarked og arbeidstakere i omstilling og ønsker å lære noe. Hvilken hjelp kan vi gi som oppleves som nyttig – er det vi gjør i dag nyttig eller bør vi hjelpe på nye måter?

Oddny Espen

Oddny Espen

Karriereveileder

Telefon: 93 20 45 09

Send e-post til Oddny

Ja, jeg ønsker å vite mer om undersøkelsen og karriereveiledning

10 + 5 =