32181310 post@menova.no

Vellykket gjennomføring av Norsk-kurs

For første gang har Menova gjennomført AMO-Norskkurs. Dette i samarbeid med ENTER KOMPETANSE på oppdrag fra NAV.
16 deltakere fra 7 ulike nasjoner startet 31. januar opp i våre sentrumslokaler.

Gjennom 10 uker har det vært latter og glede, samtidig som det har vært plass til sorg, tårer og deling av mange ulike livshistorier fra deltakerne. Fredag var siste dag, og klassen hadde avslutning på Menovatoppen.

Opplevelse av mestring

-Vi har fra dag en hatt fokus på å legge til rette for et godt læringsmiljø. Vi har hatt fokus på at de skal oppleve mestring og lagt til rette for høyest mulig tilstedeværelse og gjennomføringsgrad.

-Det betyr også at vi har jobbet mye med tillit i gruppen og holdninger i forhold til læring og utvikling. Det har etter hvert blitt til et godt sted de har ønsket å komme til, forteller Stig-Endre Tryggestad Elvevoll. Han har sammen med Ann Mari Grønvold og Tor Kristian Sørensen vært veileder i kurset.

– Vi har som følge av motiverte og pliktoppfyllende deltakere sluppet å bruke tid på oppfølgning i forhold til fremmøte og har derfor fått konsentrert oss om læring og gjennomføring for den enkelte, forteller Stig-Endre videre.

Samtidig smetter en av deltakerne innpå og forteller kort om sin erfaring med kurset:

-Det her er det tredje kurset jeg har vært med på.
-Dette har vært det beste kurset med de beste lærerne, smiler hun.

-Det var godt planlagt og gjennomført, forteller en annen deltaker.

 Elevdemokrati og jobbfokus

– Vi har spurt de hele tiden underveis: Hva skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det og hvordan ønsker dere at vi gjennomfører det, forteller Stig-Endre videre.

-Kurset har også vært veldig jobbrettet, forteller Ann Mari Grønvold. Og jeg mener det har vært mye læring med latter og lite selvhøytidelighet i klasserommet, fortsetter hun.

For henne har muligheter i arbeidslivet vært en naturlig innfallsvinkel, da hun har jobbet lenge som jobbveileder i Menova.

-Dette jobbkurset har vært så jobbrettet at vi til og med har fått flere formidlinger både i form av rene praksisplasser, men flere av deltakerne går ut i ordinære jobber etter kurset og et par av deltakerne starter med videre utdanning fra høsten av, forteller Stig-Endre.

Økt kompetansenivå

Alle deltakerne hadde ved oppstart i tiltaket en norsk-test som fortalte hvilket nivå de ulike begynte på. Den siste uken i kurset har de gjennomført samme test og resultatene viser at samtlige deltakere har økt med minst et nivå.
Kurset hadde som sagt sin siste dag fredag før påske, og det ble behørig dokumentert av fotograf Tom Sverre Karlsen. Deltakerne takket for seg og går nå videre med dokumenterte norskkunnskaper.