Du er her: Hovedside 9 AFT

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

Publisert 22.06.2023

Kontaktpersoner

Idar A. Walderhaug
Avdelingsleder AFT
Tlf: 40 80 06 02

AFT er tiltaket som følger deg fra start fram til ansettelse eller utdanning.

 

Menova legger AFT-tiltaket opp slik at det best mulig passer for deg. Når du starter får du en jobbveileder, som følger deg gjennom hele tiltaket. Den første tiden bruker vi tid på å bli kjent – du blir kjent med din jobbveileder og vi blir kjent med deg. Sammen med deg jobber vi for å komme fram til de beste mulighetene for deg. Dette gjøres gjennom kartlegging og karriereveiledning. Sammen med veiledningssamtaler bruker vi nettbaserte verktøy i dette arbeidet. Dette får du god opplæring i. Dersom det er nødvendig, kartlegger vi også din arbeidsevne/arbeidskapasitet. Sammen med deg utforsker vi dine jobbmuligheter.

 På veien mot jobb eller utdanning vil du få «Jobbsamtaler» med vår næringslivs-ansvarlige og «Kompetansesamtale» med vår utdanningsansvarlige. Dette danner grunnlaget for om målsetningen for deg blir jobb eller utdanning. Som utdanning regnes all formell kompetanse, ikke bare skole – f.eks. et lærlingeløp eller kortere kurs.

 De fleste som kommer i jobb fra AFT gjør dette via arbeidsutprøving hos en av våre samarbeidsbedrifter. Menova har samarbeid med over 100 bedrifter i regionen, og skulle din jobbutforskning føre til yrker eller bedrifter vi ikke har etablert samarbeid med, tar vi kontakt for å innlede et samarbeid.

Din Jobbveileder følger deg fra inntak, gjennom:

 • Kartlegging og avklaring.
 • Karriereveiledning.
 • Arbeidsutprøving, først og fremst i en vanlig bedrift, men også i Menova.
 • Opplæring.
 • Jobbkvalifisering, der du kan kvalifisere deg til en jobb fram til ansettelse.
 • sjekke utdanningsmuligheter og sikre søknader o.l.

Innholdet i AFT for deg kan blant annet være:

 • Kartlegging av hva som skal til for at du lykkes i jobb.
 • Undersøke mulighetene dine.
 • Arrangere møter med arbeidsgivere.
 • Arbeidsutprøving.
 • Kunnskap om jobbsøkerprosessen.
 • Kvalifisering mot jobb.
 • Hjelp til å komme i kontakt med andre aktører, f.eks. innen helse eller utdanning.
 • Realkompetansevurdering.
 • Nettverksplanlegging.
 • Utforske utdanningsmuligheter.
 • Opplæring i basiskompetanse – grunnleggende norsk, regning, IT.
 • Sikre overgang til jobb eller kurs/utdanning.

 Hvem kan delta?

Det kan være aktuelt for deg som er usikker på forutsetningene for yrkesvalg og har behov for tett oppfølging mot jobb eller utdanning. Du har kanskje helsemessige eller sosiale utfordringer og trenger hjelp til å komme videre. Målet med tiltaket er at du skal komme i jobb eller utdanning.

 AFT – noe for deg?

 • Trenger du veiledning på hva som har betydning for din arbeidsevne?
 • Trenger du å avklare hva som skal til for å komme arbeid?
 • Trenger du veiledning og informasjon om arbeidsmarkedet, yrker, jobbkrav og yrkesmål?
 • Trenger du arbeidsutprøving og veiledning?
 • Trenger du å lære mer om din faglige og sosiale kompetanse, ferdigheter, talent og interesser?
 • Trenger du kunnskaper om hvordan skaffe seg jobb og å være i jobb?
 • Lurer du på om utdanning/kurs er riktig vei for deg for å komme i jobb?

Er svaret ja på ett eller flere av disse, kan AFT være noe for deg. Vi samhandler nært med NAV og ønsker du å prøve AFT tar du kontakt med ditt NAV-kontor.

Hvorfor delta?

AFT følger deg fra oppstart, gjennom kartlegging og avklaring, karriereveiledning, arbeidsutprøving, opplæring og kvalifisering fram til jobb eller utdanning.

Tilbudet AFT gis for inntil ett år, med mulighet for forlengelse i spesielle tilfeller.

AFT er et arbeidsmarkedstiltak hvor all innsøking til oss skjer via ditt NAV-kontor.

Menova har sertifisert personale og lang erfaring med ulike karriereveiledningsverktøy.

Vi er her for å hjelpe deg på veien – fordi vi ønske at du skal lykkes i å nå målene dine.

Veilederens verktøykasse
Deltaker med ulike forutsetninger gir behov for mange verktøy for å sikre arbeidsdeltakelse

Kognitiv
tilnærming

Karriereportalen

Inflow24
Interesseutforsking

Relasjonsbygging

Kartlegging av
basiskompetanse

Motiverende
intervjuing

Arbeidsutprøving
i bedrift

Næringslivsarbeid

Åpenhet
og respekt

Jobpics

Løsningsorientert
tilnærming

Motivasjon og
jobbhåp

Nettverk

Målarbeid

Ressursfokus

Myndiggjøring

Jobbsøker-
kompetanse

Rekruttering

Tilrettelegging

Individuell
tilnærming

Brukermedvirkning

Strukturert
Karriereveiledning
SCI

Observasjon

Coaching

Kvalifisering

Dersom du ønsker å få tilbud om å delta i programmet AFT tar du kontakt med din veileder i NAV. Dersom du ønsker mer informasjon om vårt tilbud i AFT, ta kontakt med Idar Walderhaug.

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10