Arbeidsgiver

Trenger du nye medarbeidere? Ta kontakt med oss.

Rekruttering fra Menova

Det å ansette nye medarbeidere kan være en krevende øvelse. Gode ansettelser krever systematisk arbeid:

  • Utarbeide jobbanalyse som beskriver ønsket kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper
  • Gjennomføre gode intervjuer med de aktuelle kandidatene
  • Velge rett kandidat basert på ytterligere intervjuer, testing og referanseinnhenting

Denne prosessen kan gjøres både enklere og tryggere dersom du rekrutterer fra Menova.

Vi kjenner jobbsøkerne våre godt, og har brukt tid på å kartlegge deres kunnskaper, ferdigheter, interesser og hva som skaper motivasjon.

Vi har til enhver tid ca. 100 personer som søker etter jobb. Ved å bli kjent med din bedrifts behov for nye medarbeidere, vil vi kunne finne fram til kandidater som passer til din bedrift.

En av våre jobbveiledere vil følge opp rekrutteringsprosessen. Du vil spare tid og få en rådgiver du kan støtte deg på.

Både du og jobbsøker får god oppfølging av våre erfarne jobbveiledere, også etter at arbeidsforholdet har startet. Dette er med på å sikre gode og varige løsninger for begge parter.

Kort fortalt – vi hjelper deg å finne rett person til rett jobb!

PS! Uansett behov, – ta kontakt. Selv et lite behov, som igjen kan gi en «liten» jobb – kan representere en «riktig» jobb for noen.

Menovas Næringslivskontakt

Anne Sofie B. Hansen

Anne Sofie B. Hansen

Næringslivsansvarlig

Telefon Anne Sofie:
91 64 81 88

Send e-post til Anne Sofie

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10