32181310 post@menova.no

Kontakt oss

Personvernerklæring

KONTAKTINFORMASJON
Sentrumskontor.

Menova AS
Storgata 11. 3 etg.
Inngang fra Storgata

E-post: post@menova.no

KONTAKTINFORMASJON
Kilemoen

Menova AS
Follummoveien 84
3516 Hønefoss
Telefon Vaskeriet: 40 80 06 03
Telefon sentralbord: 32 18 13 10
Telefaks: 32 11 36 69
E-post: vaskeriet@menova.no

POSTADRESSE
Alle avdelinger

Menova AS
Postboks 3005
3501 Hønefoss