EKSTRA- bedrift

Utmerkelsen EKSTRA-bedrift gis til en bedrift som har strukket seg ekstra, og som i særlig grad har vist et ansvar for å gi personer, som gjennomfører attføringstiltak gjennom Menova, muligheter i arbeidslivet.

ÅRETS EKSTRA-bedrift 2018. Vik skysstasjon og Pizzabakern i Hole.

Siden 2010 har Menova delt ut prisen Årets EKSTRA-bedrift til lokale arbeidsgivere som har strukket seg EKSTRA for å gi personer muligheter i arbeidslivet. Arbeidsgivere som har tatt samfunnsansvar og vist vei for andre arbeidsgivere som etter hvert har meldt seg på den viktige inkluderingsdugnaden. Både små og store bedrifter har bidratt EKSTRA, og prisen har tidligere blitt tildelt Hadeland Glassverk, Elkjøp, Smurfit Kappa og Kiwi. Disse bedriftene oppfatter vi at ser at det å rekruttere personer med ulike utfordringer i jobb, lar seg kombinere med å lykkes forretningsmessig.

I år har vi nok en gang funnet en verdig mottaker av prisen Årets EKSTRA-bedrift.

Entusiastisk, Kvalitetsbevisst, Stolt, Tillitsvekkende, Raus og Ansvarlig er alle adjektiver som beskriver denne arbeidsgiveren.

En arbeidsgiver som ER ekstra, GJØR ekstra og GIR ekstra, som arbeidsgiver og medmenneske. En arbeidsgiver som tar sitt samfunnsansvar på alvor, som har forstått at det å få en mulighet til å komme inn når man står utenfor betyr ALT!

I likhet med Menova synes også denne arbeidsgiveren at mangfold er en berikelse. I hans bedrift får man starte med blanke ark, man får være seg selv, man får rom for å feile og tid til å utvikle seg.

Hans kjøreregler er enkle å forholde seg til: Kom presis, gjør så godt du kan, vær positiv, hjelp til når det trengs, og ha et godt humør. Det skal være gøy å være på jobb!

7 personer har i samarbeid med Menova fått jobb hos denne arbeidsgiveren! 7 personer som fikk en mulighet, grep den, og ble belønnet med å få jobb. At de også har blitt i mange år viser at dette er en arbeidsplass der det er godt å være.
Flere til har fått mulighet til å trene på ulike jobbferdigheter og skaffe seg verdifull erfaring som de har tatt med seg videre i jakten på jobb.

Det er en ære og en glede for Menova å få gi prisen til Årets EKSTRA-bedrift Vik skysstasjon og Pizzabakern i Hole ved daglig leder Amund Svartis Johansen.

EKSTRA-pris 2017 til Norpapp og KIWI

EKSTRA-prisen tildeles bedrifter som gjennom inkluderende rekruttering har strukket seg ekstra for å gi personer muligheter i arbeidslivet. EKSTRA er forbokstavene i vårt verdiord: Entusiasme, kvalitet, stolthet, tillit, raushet og ansvarlighet. Gjennom å inneha disse verdiene ble i år prisen gitt til to fantastiske bedrifter som har gitt mange av våre arbeidssøkere en sjanse og ny jobb. Smurfit Kappa Norpapp og KIWI. Prisen til KIWI gikk til butikkene Hallingby, Sokna, Hønengaten og Osloveien. Utdelingen ble foretatt i forbindelse med vårt HR-forum, den 14. november, hvor mange bedrifter fra distriktet var tilstede.
Vi håper denne prisen kan bidra til at ennå flere bedrifter i vår region vil bidra til at utenforskap blir til innenforskap for mange mennesker i fremtiden. Les artikkel i Ringerikes Blad

EKSTRA-bedrift 2015

Elkjøp Ringerike

Elkjøp har vært en skattet samarbeidspartner for Menova i flere år. Gjennom Elkjøp er flere attføringskandidater gitt muligheter for arbeidsutprøving og kvalifisering til jobb. Hver av attføringskandidatene er møtt med respekt, og gitt mulighet til utvikling innenfor tydelige rammer.

Etter Menovas oppfatning har Elkjøp strukket seg ekstra for å legge forholdene til rette, slik at attføringskandidatene har kunnet utvikle sitt potensiale. Elkjøp har aktivt rekruttert medarbeidere blant Menovas attføringskandidater, og vist at å ta et samfunnsansvar ved å rekruttere utradisjonelt, gir gode løsninger og er tråd med god forretningsskikk.

Menova er stolt over samarbeidet med Elkjøp, og er trygg på at Elkjøp kjennetegnes med EKSTRA-begrepet.

EKSTRA-bedrift 2012

Hadeland Glassverk

Hadeland Glassverk har gjennom flere år samarbeidet godt med Menova og gitt flere attføringsdeltakere mulighet gjennom arbeidsutprøving og –kvalifisering. Hadeland Glassverk har åpnet sine forskjellige avdelinger for arbeids-søkere fra Menova, og på denne måten gjort de til mulighetsarenaer.

Hadeland Glassverk har vært tydelig i sin kommunikasjon om muligheter og forventninger, og lagt forholdene til rette for gode løsninger. Bedriften har ansatt medarbeidere fra Menova.

Menova er av den oppfatning at Hadeland Glassverk står fram som et eksempel på at å gi personer med utfordringer muligheter, godt kan forenes med forretningsmessig god drift, og gjennom dette fyller EKSTRA-begrepet. Bedriften er således en foregangsbedrift for næringslivet i regionen.

Det er med stolthet at Menova utnevner Hadeland Glassverk til EKSTRA-bedrift.

 

 

EKSTRA-bedrift 2010

DORCAS AS

Menova AS utnevner Dorcas AS til den aller første ekstrabedrift.

Utmerkelsen EKSTRABEDRIFT gis til en bedrift som har strukket seg ekstra, og som i særlig grad har vist et ansvar for å gi personer som gjennomfører attføringstiltak gjennom Menova muligheter i arbeidslivet.

Dorcas og Menova har hatt et tett og godt samarbeid over flere år. Bedriften har gitt flere attføringsdeltakere mulighet gjennom arbeidsutprøving og kvalifisering. Dorcas har rekruttert medarbeidere fra Menovas attførings-deltakere.

Bedriften har vært tydelig i sin kommunikasjon om muligheter og forventninger, og lagt forholdene til rette for gode løsninger. Menova er av den oppfatning at Dorcas står fram som et eksempel på at å gi personer med utfordringer muligheter, godt kan forenes med good business. Menova er ikke i tvil om at Dorcas kan kjennetegnes med EKSTRA-begrepet.

Det er med stolthet at Menova kan utnevne Dorcas AS til vår første EKSTRA-bedrift.