Bli samarbeidspartner med oss

Samarbeid med Menova – en lønnsom investering

Samarbeidet mellom Menova og lokale arbeidsgivere handler om merverdi for begge parter: Arbeidsgivere får en ny rekrutteringskanal og tilgang til vår kompetanse, og jobbsøkere får en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet.

Vi har en løpende dialog med ca.100 bedrifter for å se om noen av våre jobbsøkere er riktig person for den enkelte bedrift. Vi setter stor pris på dette samarbeidet. For å dekke behovet for ulike typer jobb og stillinger vil vi gjerne ha enda flere samarbeidspartnere.

Arbeidspraksis med tett oppfølging

Arbeidspraksis skaper en trygg ramme når en jobbsøker skal prøve ut evner og potensiale. Arbeidstrening gir ferske referanser, styrker arbeidsidentiteten og fører ofte til varig jobb. Vårt langvarige samarbeid med lokale arbeidsgivere skaper forutsigbarhet, og vi opplever at både jobbsøkere og Menovas jobbveiledere blir tatt godt i mot av næringslivet i distriktet.

Trygg rekruttering av nye medarbeidere

Bedrifter som inngår samarbeidsavtale med Menova opplever ofte en vinn-vinn situasjon. Som arbeidsgiver melder du inn ditt behov for arbeidskraft og Menova finner kandidater som kan passe. I en innledningsfase er det en praksisperiode uten risiko og andre forpliktelser enn innføring i arbeidsoppgavene, oppfølging av jobbsøkeren og yrkesskadeforsikring. Fungerer samarbeidet godt, ansetter du i trygg forvissning om at du har funnet rett person.

Arbeidslivskompetanse

Vår kompetanse ligger i skjæringspunktet mellom helse og arbeid og vårt fagfelt er knyttet til rehabilitering og attføring. Gjennom et eget konsept, ”Ekspertbistand”, kan vi bidra til å forebygge og redusere sykefraværet i din virksomhet

 

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10