32181310 post@menova.no

VI FÅR FOLK I JOBB!

ARBEIDSPRAKSIS I BEDRIFT EKSTERNT OG INTERNT

TILBAKE TIL JOBB

MENNESKET I FOKUS

Våre eksperter

EKSPERTBISTAND

Har dere en ansatt som er- eller har vært sykmeldt?

Har dere forsøkt å løse utfordringen på arbeidsplassen, uten å lykkes?

 TILSKUDDSORDNING VIA NAV

Vi hjelper din bedrift med å forebygge og redusere sykefravær

%

av jobbsøkerne som avsluttet AFT (Arbeidsforberedende trening) i 2022 fikk ny jobb eller utdanning

Vårt industrivaskeri er nå godkjent medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Vi er stolte av å ha kommet gjennom nåløyet til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. En slik godkjennelse er en dokumentasjon på at vårt industrivaskeri er tilrettelagt for vask av institusjonstøy. Medlemskapet er også et bevis på at vaskeriet har en standard som tilfredsstiller markedets- og myndighetenes krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. I tillegg til dette ble vi også resertifisert som MILJØFYRTÅRN i 2019.

Logo Miljøfyrtårn

Arbeid gir bedre psykisk helse

«Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.»

Inkluderende arbeidsliv er viktig for forebygging og mestring av psykiske plager og lidelser. 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig markering for å øke bevisstheten om psykiske plager og psykiske lidelser i samfunnet. Arbeidsgivere er en gruppe som trenger denne bevisstgjøringen. Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sosial støtte en viktig faktor for psykisk helse. Den bekreftende støtten fra arbeidslivet trekkes fram som et viktig punkt. Vi må styrke sosial integrasjon og gi alle en sjanse til å få seg en jobb. Om vi har en strukturert hverdag, føler tilhørighet og har økonomisk frihet, vil også selvfølelsen og psyken styrkes.

Bare det å bli tatt inn i arbeidslivet, kan for mange ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Å ta steget inn i en jobb der en kan føle at en har innflytelse, og blir sett og hørt, gir en trygghet og følelse av å bety noe. Dette vil kunne bidra til å mestre psykiske lidelser og i mange tilfeller også forebygge dem.

I tillegg er det viktig med oppfølging fra hver enkelt arbeidsgiver, slik at arbeidstakeren føler seg ivaretatt. Så lenge vi ledere klarer å se våre ansatte, og kan tilby dem det de trenger på jobben, vil det bidra til positive og motiverte ansatte.

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet viste det seg at hele 96 % av nordmenn plasserer arbeid høyt på lista over hva som påvirker deres psykiske helse. Det er kun hjem og familie som troner høyere. Om det å få folk ut i arbeid kan være med på å forebygge psykiske lidelser, oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å bidra med å integrere.

Vårt inkluderende arbeidsliv baseres på en balanse mellom krav på den ene siden og tilrettelegging og omsorg på den andre. På denne måten er vi fleksible og støttende, samtidig som hver enkelt arbeidstaker får konkrete oppgaver og følelsen av å mestre disse.

For det er slik at for de fleste så handler det nettopp om mestring og tilhørighet. Enten i form av å utføre en jobb eller i det hele tatt å få seg en jobb. Det å oppleve å stå utenfor samfunnet, vil for mange være svært psykisk belastende. Det finnes ulike muligheter for å få litt hjelp på veien. Sammen må vi ta i bruk alle virkemidler og tiltak for å beholde personer i jobb, eller for å gi dem innpass i arbeidslivet.

Vi håper flere arbeidsgivere tar oppfordringen og ser på hvilke muligheter de har i sin bedrift.

Kilder: Magasinet Velferd og Helsedirektoratet

32 18 13 10

Vårt sentralbord

Follummoveien 84,
3516 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 3005
3501 Hønefoss

 

 

Kontakt oss

Personvernerklæring

5 + 4 =