32181310 post@menova.no

VI FÅR FOLK I JOBB!

ARBEIDSPRAKSIS I BEDRIFT EKSTERNT OG INTERNT

TILBAKE TIL JOBB

MENNESKET I FOKUS

Nye jobbveiledere i Menova.

Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til våre to nyansatte jobbveiledere. Silje Gigstad Nørve og Gorm Sverre Nodland. Silje er bosatt på Røyse, og Gorm bor på Jevnaker. Begge startet 3. januar og har kontorer i Storgata 11 i Familiens hus i Hønefoss.

Silje er 29 år, kommer fra Hønefoss og er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse. Hun har erfaring fra både butikk, helsetjenesten og som kontaktlærer.
«Jeg gleder meg til nye og spennende oppgaver i Menova som jobbveileder, bli kjent med nye medarbeidere og jobbsøkere» sier Silje.

Gorm er 34 år, kommer fra jobber i Turistforeningen og Kirkens Bymisjon. Han har pedagogisk utdanning og lang erfaring som miljøterapeut og arbeid med mennesker. 
«Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer i Menova, og å bli kjent med jobbsøkerne og alle i Storgata og på Kilemoen» sier Gorm.

%

av de 45 deltakerne som avsluttet AFT (Arbeidsforberedende trening) i 2021 fikk ny jobb eller utdanning

%

av ungdommene som avsluttet i Matchbox i 2021 har gått til jobb, skole eller annen aktivitet

Menovas Industrivaskeri leverer en samfunnskritisk tjeneste

Vårt Industrivaskeri leverer tekstiler til alle sykehjem i Ringerike og Hole. Denne tjenesten er definert som en samfunnskritisk oppgave. Vi vil derfor gjøre alt for å opprettholde vår leveransedyktighet på dette området.

LES MER HER

 

Koronavirus og Menovas gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak

Informasjonen er oppdatert 21.02.2022

Regjeringen har lettet på de fleste smitteverntiltak. Menova vil likevel videreføre noen av de minst inngripende tiltakene:

I lokalene i Storgata skal alle benytte munnbind i fellesarealene. Munnbind kan tas av når man sitter på sin plass.

Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal man benytte munnbind hele tiden man er i Menovas lokaler i Storgata.

Alle skal holde god avstand til andre.

Det er satt et maksimalt antall i grupper på seks personer i tillegg til kursholder.

 

Vi vil oppfordre alle våre ansatte og deltagere til å følge de retningslinjer som våre helsemyndigheter til enhver tid ber oss om. Les mer om dette på linkene under:

Vårt industrivaskeri er nå godkjent medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Vi er stolte av å ha kommet gjennom nåløyet til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. En slik godkjennelse er en dokumentasjon på at vårt industrivaskeri er tilrettelagt for vask av institusjonstøy. Medlemskapet er også et bevis på at vaskeriet har en standard som tilfredsstiller markedets- og myndighetenes krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. I tillegg til dette ble vi også resertifisert som MILJØFYRTÅRN i 2019.

Arbeid gir bedre psykisk helse

«Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.»

Inkluderende arbeidsliv er viktig for forebygging og mestring av psykiske plager og lidelser. 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig markering for å øke bevisstheten om psykiske plager og psykiske lidelser i samfunnet. Arbeidsgivere er en gruppe som trenger denne bevisstgjøringen. Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sosial støtte en viktig faktor for psykisk helse. Den bekreftende støtten fra arbeidslivet trekkes fram som et viktig punkt. Vi må styrke sosial integrasjon og gi alle en sjanse til å få seg en jobb. Om vi har en strukturert hverdag, føler tilhørighet og har økonomisk frihet, vil også selvfølelsen og psyken styrkes.

Bare det å bli tatt inn i arbeidslivet, kan for mange ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Å ta steget inn i en jobb der en kan føle at en har innflytelse, og blir sett og hørt, gir en trygghet og følelse av å bety noe. Dette vil kunne bidra til å mestre psykiske lidelser og i mange tilfeller også forebygge dem.

I tillegg er det viktig med oppfølging fra hver enkelt arbeidsgiver, slik at arbeidstakeren føler seg ivaretatt. Så lenge vi ledere klarer å se våre ansatte, og kan tilby dem det de trenger på jobben, vil det bidra til positive og motiverte ansatte.

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet viste det seg at hele 96 % av nordmenn plasserer arbeid høyt på lista over hva som påvirker deres psykiske helse. Det er kun hjem og familie som troner høyere. Om det å få folk ut i arbeid kan være med på å forebygge psykiske lidelser, oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å bidra med å integrere.

Vårt inkluderende arbeidsliv baseres på en balanse mellom krav på den ene siden og tilrettelegging og omsorg på den andre. På denne måten er vi fleksible og støttende, samtidig som hver enkelt arbeidstaker får konkrete oppgaver og følelsen av å mestre disse.

For det er slik at for de fleste så handler det nettopp om mestring og tilhørighet. Enten i form av å utføre en jobb eller i det hele tatt å få seg en jobb. Det å oppleve å stå utenfor samfunnet, vil for mange være svært psykisk belastende. Det finnes ulike muligheter for å få litt hjelp på veien. Sammen må vi ta i bruk alle virkemidler og tiltak for å beholde personer i jobb, eller for å gi dem innpass i arbeidslivet.

Vi håper flere arbeidsgivere tar oppfordringen og ser på hvilke muligheter de har i sin bedrift.

Kilder: Magasinet Velferd og Helsedirektoratet

32 18 13 10

Vårt sentralbord

Follummoveien 84,
3516 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 3005
3501 Hønefoss

 

 

Kontakt oss

Personvernerklæring

5 + 11 =