Velkommen til MENOVA

Vi får folk i jobb!
EkspertbistandDen gode samtalen
generalforsamling i menova

Rundt bordet sitter fra venstre ordfører i Ringerike Runar Johansen, ordfører i Hole Syver Leivestad, avtroppende leder i Menova Magne Enger, gjenvalgt styreleder i Menova Finn Moholdt og påtroppende daglig leder Ida Arnesen Gulbransen. FOTO: Ringerike kommune

Å få flere i jobb er en topp prioritert oppgave

Publisert 13.05.2024

– To ivrige ordførere, Runar Johansen fra Ringerike og Syver Leivestad fra Hole, diskuterte på Menova sin generalforsamling  verdien av å få personer på uføretrygd og sosialhjelp ut i jobb. Hvordan vi kan mobilisere og motivere personer fra utenforskapet, var hovedtema på Menova sin generalforsamling 3. mai 2024.

Menova er Ringerike og Hole kommuner sitt eget arbeidsinkluderingsselskap. Etter de faste poster, godkjenning av regnskap, styrets årsmelding og valg, ble ny daglig leder i Menova, Ida Arnesen Gulbrandsen, presentert. Styreleder Finn Moholdt var meget god fornøyd med å få en ny daglig leder på plass fra 1. oktober 2024, som både har solid ledererfaring og samtidig et stort hjerte.  For Ida blir dette også å komme hjem. Etter 17 år ute i ulike økonomi- og lederjobber, er hun nå tilbake i Menova. Avtroppende daglig leder, Magne Enger, skal fortsette å jobbe for Menova i en konsulentrolle med fokus på forretningsutvikling og samhandling med eierkommunene.

«Som eiere av Menova er Ringerike og Hole kommuner veldig opptatt av å ha en kompetent, sterk og lokal arbeidsinkluderingsbedrift. Menova kan spille en viktig rolle i kommunens arbeid for få uføretrygdede og personer på sosialhjelp ut i arbeid», sier Runar Johansen.

«Vi har alle et behov for å utvikle oss, både personlig og faglig. Målet må være å gi den enkelte utvikling gjennom arbeidsrettet mestring og motivasjon. Nesten alle kan jobbe, det handler om med hva og hvor mye. Vi trenger all den arbeidskraften vi kan få i fremtiden», supplerer Syver Leivestad. 

Menova har sammen med sine eiere offensive planer til hvordan selskapets tilbud skal videreutvikles.

magne_ida_finn

Ida Arnesen Gulbrandsen er ansatt som ny daglig leder hos oss i Menova

Publisert 19.04.2024

Menova gikk for et internt opprykk når de ansatte ny daglig leder i selskapet. Økonomi- og administrasjonsleder Ida Arnesen Gulbrandsen starter 1. oktober i den nye jobben.

«Ida har vært hos oss i kun noen måneder. På disse månedene har hun vist at hun er en tydelig og stø leder, med et varmt hjerte for arbeidsinkludering», sier styreleder i Menova AS Finn Moholdt.

Selv om vi fikk over 50 søkere på stillingen, fant vi ikke den personen som vi opplevde hadde full match i den profilen vi ønsket. Ønsket var en person med god erfaring fra forretningsutvikling, salg og gjerne konsulentvirksomhet, samtidig med solid og dokumentert ledererfaring. Vi har derfor valgt å gå for en løsning hvor dagens daglige leder Magne Enger fortsetter hos oss på konsulentbasis med fokus på, og ansvar for forretningsutvikling. Ida vil lede daglig drift, sikre leveransene til NAV, våre eierkommuner og at vi holder avtalt kvalitet til alle våre kunder og utvikle organisasjonen. «Menova går krevende tider i møte og denne løsningen mener styret i Menova er den beste løsningen», sier Finn Moholdt.

Kort om Ida Arnesen Gulbrandsen

Alder: 54 år
Bosted: Jevnaker

Tidligere arbeidsgivere: Kommer fra Sparebank1 Økonomihuset som regnskapsrådgiver. Jobbet før det i nesten 10 år i Ringerikskraft som blant annet regnskapssjef, controller og konstituert daglig leder for entreprenørvirksomheten.

Ansatte på Kraft Pizzeria

Samarbeid på tvers får flere i jobb

Publisert 15.01.2024

– Alle har en arbeidsevne. Det handler bare om å finne ut hva den er, sier Stian Kragholm Olsen som sammen med Christoffer Wand startet Kraft Pizzeria. De startet med å rekruttere jobbsøkere fra Menova, og har nå rekruttert fra flere Kopano-partnere til deres restauranter.

oddny og kirsten

Ekspertbistand

Menova 2023

Har dere en ansatt som er- eller har vært sykmeldt?
Har dere forsøkt å løse utfordringen på arbeidsplassen, uten å lykkes?

TILSKUDDSORDNING VIA NAV

Vi hjelper din bedrift med å forebygge og redusere sykefravær.

mann som surfer i karriereportalen

Karriereportalen

Menova 2023

Karriereportalen er en digital plattform som gir jobbsøkere full oversikt over oppgaver og aktiviteter på vei til fast arbeid. Her finner du blant annet:

  • Aktiviteter og oppgaver tilpasset den enkelte.
  • Tilgang til kurs og andre verktøy med nyttige jobsøkertips.
  • Kalender og meldingsfunksjon som gir deg mulighet til å kommunisere direkte med din veileder og booke videomøter.

Aktuelt

Ansatte på Møbelringen

Det er viktig å bidra til at folk får en mulighet i arbeidslivet

Publisert: 01.03.2024

-69 prosent av norske bedrifter sier de har utfordringer med å få tak i folk med rett kompetanse, ifølge undersøkelse fra ManpowerGroup. Møbelringen Metro har funnet arbeidstakere hos vår partner Nitor og bidrar samtidig til et sosialt bærekraft samfunn. 

veileder-samtale-dialog

Ta den gode samtalen med oss

Publisert: 25.02.2024

– Har du mange tanker og spørsmål rundt egen arbeidssituasjon? Eller lurer du på hvilke jobb- eller utdanningsmuligheter du har videre? Nå kan du få en gratis uformell samtale med en av våre veiledere.

DeTreStuer

Betydningen av godt samarbeid på tvers

Publisert: 29.02.2024

– Gode samarbeid på tvers spiller en avgjørende rolle for å få flere mennesker ut i jobb eller utdanning. Et godt eksempel på dette er samarbeidet mellom Kine, 4Service og Stavne Arbeid og Inkludering.

fire smilende mennesker

Spennende samarbeid for å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.

Publisert: 01.12.2023

-Fagskolen Diakonova og Ringerike kommune har inngått samarbeid hvor Fagskolen skal tilby Omsorgsmedhjelperkurs for å hjelpe mennesker ut i jobb!

Ringerike kommune i samarbeid med Menova AS gjennomfører et pilotprosjekt ved Austjord behandlingssenter.

Coop Extra Evje

En arbeidsgiver med stor A.

Publisert: 10.02.2024

– Vi har et samfunnsoppdrag som innebærer at vi er avhengig av arbeidsgivere som ønsker å samarbeide med oss, og som ønsker å rekruttere mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Mangfoldsprisen til Strawberry

Mangfoldsprisen til Strawberry og Norges viktigste hotell.

Publisert: 31.01.2024

– Strawberry trekker frem samarbeidet med OsloKollega som et viktig bidrag i deres mangfoldsarbeid. Nå blir de belønnet med den prestisjetunge Mangfoldsprisen.

Deltakere på vår Fagdag

NAV- og MENOVA på felles fagdag om metodikker for å oppnå god arbeidsinkludering

Publisert: 16.10.2023

– Menova Arbeid og Inkludering inviterte til felles fagdag på Klækken Hotell 11.10.2023. De inviterte var Veiledere og Jobbspesialister fra regionens NAV- kontorer som er Ringerike, Hole og Jevnaker.

vestfold_fjellboring

Vestfold fjellboring: – nytteverdien med ekspertbistand er enorm

Publisert: 03.10.2023

– Lurer du på om ekspertbistand kan være noe for deg eller din bedrift? Vi har snakket med en arbeidsgiver som deler sine erfaringer med ekspertbistand.

lag plass til alle

Lag plass til alle i arbeidslivet

Publisert: 13.10.2023

– For å bli invitert til et jobbintervju må personer som er åpne om psykiske helseproblemer, søke på 1,4 ganger så mange jobber som likt kvalifiserte søkere uten psykiske helseproblemer.

Menova er en partner i Kopanosamarbeidet

Kopano er en allianse av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet.

Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre.

Ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når:

  • En ansatt har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
  • Dere har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes
  • Både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker hjelp

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10