NAV- og MENOVA på felles fagdag om metodikker for å oppnå god arbeidsinkludering.

Deltakere på vår Fagdag

Menova Arbeid og Inkludering inviterte til felles fagdag på Klækken Hotell 11.10.2023. De inviterte var Veiledere og Jobbspesialister fra regionens NAV- kontorer som er Ringerike, Hole og Jevnaker.

Foredragsholder Søren Vinther Fjærestad, fra danske «Væksthuset» holdt et engasjerende og ikke minst inspirerende foredrag om betydningen av en felles faglig plattform i arbeidet med å bistå mennesker inn i jobb eller utdanning eller tilbake til jobb.

Sørens og Væksthusets perspektiv er basert på systematiske metoder. Jobb kan løse en rekke problemer. Forskning og erfaring fra både Danmark og Sverige viser at følgende faktorer påvirker om arbeidsinkludering lykkes:

1. Tro på jobb.
2. Kunnskap og muligheter.
3. Samarbeidsevner.
4. Helsemestring.
5. Hverdagsmestring.

I løpet av fagdagen ble disse fem faktorene gjennomgått med følgende struktur:

  1. Hva inneholder og omfatter de enkelte faktorene?
  2. Hva er god praksis og hvordan kan vi arbeide innenfor de ulike områdene?
  3. Hvordan kan vi, internt i NAV og mellom NAV og MENOVA, samarbeide enda bedre for å få bedre resultater i vårt arbeid?

På fagdagen var vi over 50 deltakere. 40 medarbeidere fra NAV- kontorene og 10 medarbeidere fra MENOVA jobbet sammen med oppgaver og erfaringsutvekslinger i hele 6 spennende og innholdsrike timer.

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10