MENOVAS PERSONERNERKLÆRING

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å ivareta personvernrettighetene informerer vi om hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler, hvorfor vi registrerer disse, hvordan de behandles, hvem de kan utleveres til og om hvordan og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene.

Hva personopplysninger er

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Dette kan være person-opplysninger som: Navn, fødselsdato og personnummer og kontaktopplysninger, men også andre opplysninger som helseopplysninger, opplysninger om utdanning og arbeidsforhold, resultater og evalueringer av tester og utprøving, personlige egenskaper og jobbverdier.

Formålet med behandlingen av personopplysninger om deg

Menova handler vesentlig på oppdrag fra NAV og kommunene. Det meste av opplysningene vi behandler gjør vi på oppdrag herfra, og Menova er underlagt de samme strenge reglene for behandling av personopplysninger. Vi i Menova behandler personopplysninger om deg kun til det formål å sikre deg best mulig utbytte av det tiltak/program du gjennomfører.

Behandlingsgrunnlag

Menovas behandling av personopplysninger gjøres med grunnlag i Person-opplysningsloven, Forvaltningsloven, GDPR forordningen og Forskrift om arbeidsrettede tiltak, eller etter direkte samtykke med deg.

Hvem Menova behandler personopplysninger om

Menova behandler personopplysninger om:

  • Jobbsøkere og arbeidstakere som deltar i ulike arbeidsrettede tiltak og kurs hos oss.
  • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere.
  • Personer som har meldt seg på arrangementer.
  • Personer som sender henvendelser til oss.
  • Besøkende på www.menova.no

Hvem kan få utlevert personopplysninger om deg

I utgangspunktet eier du selv alle opplysninger om deg selv. Menova kan og vil ikke utlevere opplysninger om deg uten at du godkjenner dette. Eneste unntaket er til NAV, som har lovhjemlet rett til å få opplysninger om utvikling og resultater fra tiltaket/programmet du er søkt inn til.

For at du skal kunne komme i jobb er det nødvendig at arbeidsgiver får opplysninger om deg som: Utdanning, arbeidserfaring og annen erfaring, og referanser. Slike opplysninger vil vi be deg om selv å gi til aktuelle arbeidsgivere.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger om deg

Menova oppbevarer og behandler personopplysninger om deg ut fra en streng taushetsplikt. Alle personopplysninger som er skriftlige oppbevares i låste skap, alle personopplysninger som er i elektronisk form (datalagret) er sikret gjennom datamaskiner og dataprogrammer med sikrede to-faktor passord.

Alle personopplysninger om deg, med unntak av navn og kontaktinformasjon og informasjon om eventuelle lønnsutbetalinger, blir slettet senest 12 uker etter at du har avsluttet tiltaket/programmet hos Menova, med mindre du er søkt inn i et nytt tiltak/program hos Menova ved avslutning.

Din rett til innsyn, rettelser og sletting

Du har full rett til å se, og eventuelt korrigere de opplysningene vi har registret på deg. Menova har utarbeidet rutiner for hvordan dette skal skje. I noen tilfeller har du også rett til å få opplysninger om deg slettet før de alminnelige slettefristene utløper.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål om personvernerklæringen eller av andre årsaker ønsker å komme i kontakt med oss, kan dette skje til

Menova AS

Adresse: Postboks 3005, 3501 HØNEFOSS

E-postadresse: post@menova.no

Telefon: 3218 1310

 

Din rett til å klage

Du har full rett til å klage om du mener at Menovas behandling av dine personopplysninger er i strid med reglene. Informasjon om hvordan du kan klage finner du på vår hjemmeside. Du kan også klage til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Behandlingsansvarlig

NAV er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger dersom du er i et NAV-tiltak, Menova er databehandler. Det er inngått en databehandleravtale mellom NAV og Menova.

Er du lærling eller skoleelev er det Menova som er behandlingsansvarlig for dine personopp-lysninger. Det samme gjelder for lønns- og arbeidsforhold om du er i tiltaket VTA.

Underleverandører

Vi har egne IT-systemer for behandling av personopplysninger, og bruker eksterne leverandører for drift og vedlikehold. For å sikre at våre underleverandører behandler personopplysningene etter de samme strenge kriteriene Menova gjør, og fullt ut ivaretar informasjonssikkerheten, har Menova skriftlige databehandleravtaler med alle underleverandørene.

Særskilt personvernerklæring for www.menova.no

Informasjon om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende på vår hjemmeside.

Menova AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger gjennom nettstedet. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte dele- og tipstjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Menova benytter ikke cookies på vår hjemmeside.

Dele/tips-tjenester

Vi har for tiden ingen dele/tipstjeneste aktiv på våre nettsider.

Nyhetsbrev

Vi har ingen aktiv nyhetsbrevfunksjon for tiden.

Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på aktiviteter eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Menova bruker for tiden ikke informasjonskapsler.

Hvordan håndtere eventuelle informasjonskapsler i din nettleser

Personvernansvarlig

Menovas personvernansvarlige kan kontaktes på e-postadresse: iaw@menova.no. I tillegg har samarbeidskjeden KOPANO, der Menova er partner, utnevnt et eget personvernombud du kan kontakte. Personvernombudet har full taushetsplikt.

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10