Du er her: Hovedside 9 Ekspertbistand
oddny og anne_sofie

To av våre eksperter: Oddny Espen (til venstre) og
Anne Sofie Berg Hansen

HVORFOR EKSPERTBISTAND?

Har dere en ansatt som er- eller har vært sykmeldt?

Har dere forsøkt å løse utfordringen på arbeidsplassen, uten å lykkes?

Ekspertbistand betyr at du og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral Ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til forslag for å løse det som fører til sykefravær.

Dere kan få inntil 22.300,- i tilskudd fra Nav. Hvordan søke, finner dere ut her:

LES OG SØK OM EKSPERTBISTAND PÅ NAV

 

Hvordan jobber vi i Menova med Ekspertbistand?

Oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og eksperten om målet for Ekspertbistand. Avklare roller og forventninger. Informere om innhold i tjenesten.

Karriereveiledning gjennom profil – og samtaleverkøyet Inflow24. Synliggjøre interesser, preferanser, styrker, og motivasjon i arbeid, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid.

Veiledningen danner grunnlaget for videre mål, tiltak, aktiviteter og samarbeid med leder og arbeidsplassen. Eksperten bistår i dialogen og kommer med forslag til løsninger.

Arbeidsplasskartlegging ved behov. Kartlegging av arbeidstakers fungering opp mot jobbroller.

Avslutningssamtale med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert. Oppsummering, evaluering og forslag til videre tiltak.

Rapport utformes og gjennomgås med arbeidstaker. Rapporten sendes til arbeidsgiver med kopi til NAV. 

 

Ta kontakt med oss for en prat:

Vennlig hilsen: Anne Sofie Berg Hansen og Oddny Espen

 

oe@menova.no, 93204509

asbh@menova.no, 91648188

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10