NAV OG MENOVA

NAV er den viktigste institusjonen i det norske velferdssamfunnet, og har en sentral rolle i den økonomiske utviklingen i landet – og for den enkelte innbygger. I NAVs virksomhetsstrategi for 2011 – 2020 er den fremste målsetningen å støtte opp under høy yrkesdeltakelse i befolkningen og bidra til at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. Vi i Menova er stolte av å være en sentral aktør i å få flere ut i jobb i samarbeid med NAV. Vi i Menova har dermed et samfunnsoppdrag og et samfunnsansvar som gjenspeiler seg både i de tiltakene vi setter i gang og det arbeidet vi utfører.

NAV er vår største kunde, og som den største arbeidsmarkedsbedriften i regionen vår samarbeider vi med NAV i Ringerike, Hole og Jevnaker. Vi er opptatt av at vi skal lykkes sammen.

Menova er opptatt av fornyelse og videreutvikling. Vi skal til enhver tid jobbe etter de metoder som har best effekt. Våre metoder og verktøy er derfor tuftet på forskningsdokumenterte teorier, som har vist seg funksjonsdyktige over tid.

For Menova er det et overordnet mål at flest mulig av våre jobbsøkere skal komme i jobb etter endt samarbeide med oss. Både jobbsøkere og NAV skal føle at tiden hos Menova har båret frukter. Menova har et tett oppfølgingsprogram med næringslivet i vårt distrikt, samt flere bedrifter utenfor regionen. Målet er at vi til enhver tid skal ha tilgang til gode og utviklende praksisplasser, samt god oversikt over de jobbmuligheter som finnes. Vi har egne næringslivskonsulenter som, sammen med jobbkonsulentene har ansvar for at Menova skal være ledende på formidling til jobb.

Kundeundersøkelse for NAV

Kontaktinformasjon

Idar A. Walderhaug

Idar A. Walderhaug

Avdelingsleder arbeidsinkludering

Telefon: 40 80 06 02

Send e-post til Idar

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10