SAMFUNNSBEVISST REKRUTTERING GJENNOM MENOVA

Samfunnsbevisst rekruttering

Vi kan alle komme i en situasjon hvor vi trenger ekstra bistand for å komme tilbake i jobb, enten dette skyldes sykdom, behov for omskolering eller andre forhold. Mye av vår identitet er knyttet til arbeid. Det gir oss mening i livet, struktur på dagen/uka, vi får brukt ressursene våre og vi har kolleger.

Menova søker samarbeid med bedrifter som er interessert i å ta et ansvar for å få flest mulig med nedsatt arbeidsevne i jobb. For å sikre at du får en arbeidstaker som tilfredsstiler dine behov, kan vi bl.a. tilby en kortere eller lengre praksisperiode hvor målet kan være utprøving i arbeid.

Ved å ta samfunnsansvar og gi et menneske muligheter til arbeid, løser du som arbeidsgiver samtidig ditt rekrutteringsbehov. Det er med andre ord ikke bare jobbsøker som får prøve seg – også du som arbeidsgiver får mulighet til å teste ut en kandidat.

 

«Ringer i vannet» et samarbeid med NHO og tilbud til NHO bedrifter

ringerivannetProsjektet er et samarbeid mellom NHO, attføringsbedriftene og medlemsbedriftene i NHO. Menova deltar aktivt i ”Ringer i vannet” prosjektet. Medlemsbedrifter i NHO får gjennom prosjektet en kostnadsfri og eksklusiv rekruttering av kompetent arbeidskraft, tilpasset eget bemanningsbehov.

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatene gjennom en praksisperiode. Denne praksisperioden er lagt opp slik at det gir minimal belastning, for deg som arbeidsgiver, og en bedre treffsikkerhet ved utvelgelse av kandidater. En dedikert jobbveileder vil følge opp arbeidstaker, samt bidra med kvalifisert veiledning og sikre god service overfor medlemsbedriften.

 

Er du IA-bedrift?

IA avtalen er en bærebjelke i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Vi kan være en samarbeidspartner for din bedrift i arbeidet med å nå delmålene i IA-avtalen. Å jobbe for å nå disse målene er i høyeste grad å ta et solid samfunnsavsvar. Det bidrar til at flere beholder – eller får – en tilknytning til arbeidslivet, noe som igjen reduserer presset på våre velferdsordninger. Verktøy og metodikk vi bruker er noe som virker!

Hovedkontor

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss

Postadresse

Postboks 3005
3510 Hønefoss

Menova arbeid og inkludering

Storgata 11
3516 Hønefoss

Kontakt oss

E-post: post@menova.no

Telefon: +47 32 18 13 10