32181310 post@menova.no

Våre resultater

Årsaken til nedgangen i antall formidlinger til jobb fra og med 2017 er at vi ikke lenger er leverandør til NAV på tiltaket Oppfølging.

Formidlet til jobb

  • 2012. 42 personer formidlet til jobb
  • 2013. 49 personer formidlet til jobb
  • 2014. 64 personer formidlet til jobb
  • 2015. 62 personer formidlet til jobb
  • 2016. 82 personer formidlet til jobb
  • 2017. 57 personer formidlet til jobb
  • 2018. 40 personer formidlet til jobb
  • 2019. 55 personer formidlet til jobb