32181310 post@menova.no

%

av de 45 deltakerne som avsluttet AFT (Arbeidsforberedende trening) i 2021 fikk ny jobb eller utdanning

%

av ungdommene som avsluttet i Matchbox i 2021 har gått til jobb, skole eller annen aktivitet