32181310 post@menova.no

Deltakerutvalget

Menova tar medvirkning på alvor, derfor har vi et deltakerutvalg som skal kunne gi tilbakemelding på hvordan Menova utfører arbeidet med å få folk i jobb og hvordan bedriften utvikler tjenestene. Deltakerutvalget skal være et bindeledd mellom bedriften og jobbsøkerne. Utvalget velges av og blant jobbsøkerne i Menova. Utvalget består av fire VTA-ansatte, samt to ordinært ansatte. Plassene i utvalget er fordelt slik at de forskjellige arenaer i bedriften er representert. Det er for oss viktig at vi har et representativt utvalg. I forbindelse med sertifiseringer i EQUASS vil utvalget bli supplert med deltakere fra andre tiltak.

Funksjonstiden for medlemmer er ett år, og de som slutter i Menova i løpet av dette året vil bli erstattet av nye. Daglig leder Magne Enger og VTA-ansvarlig Mona Hunstad Pedersen er bedriftens representanter.

Deltakerutvalget består av:
-Anders Olsen
-Runhild Aas

-Kristian Bjerkheim

-Magne Enger – daglig leder
-Mona Hunstad Pedersen – VTA-ansvarlig

De VTA- ansatte skal velge en koordinator blant sine representanter i utvalget.
Koordinatoren er medlem av Menovas utvalg for behandling av klager på tjenestene.

Møter i utvalget
Deltakerutvalget skal ha minimum tre møter per år og det skal være møte både i 1. og 2. halvår. Ethvert medlem i utvalget kan be om at det avholdes møte. VTA- ansvarlig innkaller til alle møter.

Ønsker du å komme i kontakt med Deltakerutvalget? Ta direkte kontakt, eller bruk e-post: deltakerutvalget@menova.no