32181310 post@menova.no

Menovas styre og ledelse

Ledergruppa i Menova

Magne Enger

Magne Enger

Daglig leder

Telefon: 93 42 94 23

Send e-post til Magne

Anne Karin Bergestuen

Anne Karin Bergestuen

Økonomileder / HR-ansvarlig

Telefon: 92 45 19 76

Send e-post til Anne Karin

Jon Ola Skrutvold

Jon Ola Skrutvold

Avdelingsleder Matchbox

Telefon: 94 05 10 50

Send e-post til Jon Ola

Oddny Espen

Oddny Espen

Fagansvarlig

Telefon: 93 20 45 09

Send e-post til Oddny

Idar A. Walderhaug

Idar A. Walderhaug

Avdelingsleder arbeidsinkludering

Telefon: 40 80 06 02

Send e-post til Idar

Torbjørn Wik

Torbjørn Wik

Avdelingsleder Arbeid Kilemoen

Telefon: 40 80 06 03

Send e-post til Torbjørn

Anne Sofie Berg Hansen

Anne Sofie Berg Hansen

Næringslivsansvarlig

Telefon: 91 64 81 88

Send e-post til Anne Sofie

Styret i Menova

Finn Moholdt

Styreleder

Telefon: 93204090

Send e-post til Finn

Unn Teslo

Nestleder

Telefon: 41661067

Send e-post til Unn

Jan Egil Lyng

Styremedlem

Elin Laila Tobiassen

Styremedlem

Kine Merethe Fikerud

Styemedlem valgt av ansatte

Monica Hegglund

Observatør valgt av ansatte

Sveinung Homme

Varamedlem

Mona Hunstad Pedersen

1. varamedlem valgt av ansatte

Ingrid Eriksen

2. varamedlem valgt av ansatte