32181310 post@menova.no

Menovas styre og ledelse

Jan Egil Lyng

Styremedlem

Telefon:

 

Elin Tobiassen

Styremedlem

Mona Hunstad Pedersen

Styremedlem valgt av ansatte

Anne Sofie Berg Hansen

Varamedlem valgt av ansatte

Ingrid Eriksen

Observatør valgt av ansatte

Ledergruppa i Menova

Magne Enger

Magne Enger

Daglig leder

Telefon: 93 42 94 23

Send e-post til Magne