Bli jobbsøker i Menova

For å bli jobbsøker i Menova må du formidles gjennom NAV. Ta kontakt med din veileder i NAV for mer informasjon.

Har du uføretrygd og ønsker jobb i Menova samtidig som du beholder uføretrygden din? Da kan du sende en e-post til post@menova.no eller gå gjennom din veileder i NAV for å høre mer om programmet Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Aktuelle linker