Menova som arbeidsplass

Menova er en moderne og sosial arbeidsplass med stor takhøyde. Vi har rundt 80 ansatte, der halvparten er ordinært ansatte og resten er ansatt gjennom tilrettelagt arbeid (VTA). Hos oss finnes det ulike praksismuligheter og varige arbeidsplasser i vårt industrivaskeri, samt med jobbfrukt, småproduksjon og i kantinen på Kilemoen. Arbeidsplassen Menova er preget av motivasjon og samarbeid og vi streber etter å være et attraktivt sted å jobbe. Vi vektlegger engasjement, positivitet og dedikasjon hos våre ansatte. Alle skal ha gjensidig respekt for hverandre – ingen skal diskrimineres hos oss

Kilemoen

Her ligger industrivaskeriet og hovedadministrasjonen

Follummoveien 84 A
3516 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
Telefaks: 32 11 36 69
E-post: post@menova.no

Storagata 11, Hønefoss

Her har alle våre jobbveiledere kontorer. Hele Arbeidsinkluderingsavdelingen er lokalisert her.

Storagata 11
3510 Hønefoss
Telefon: 32 18 13 10
E-post: post@menova.no