32181310 post@menova.no

Vi får folk i jobb

Tilbake til jobb

Arbeidspraksis eksternt og internt

Mennesket i fokus

til jobb hittil i 2017

Neste HR-forum er 14. november 2017

Tema: Praktisk HR

Gikk til topps i finalen i Nederland

Etter å ha vunnet regionsfinalen i kategorien SOSIALT, med underkategorien PARTNERSKAP MED LOKALSAMFUNNET 3. november 2016, gikk SK Norpapp til topps i den store finalen for hele konsernet. Dette skjedde 16 og 17 mai i Noordwijk i Nederland. Det gode amarbeidet med Menova har båret frukter.

Foto:Håvard Sæbø

– Hadde alle vært som a’ Oddny på Menova, så kan det hende mange hadde fått jobb, sier Kåre Hansen, og sukker.

531 mistet jobben, og Oddny Espen på Menova viser seg å kunne ordne opp. Hun var leder for prosjektet «Ny jobb etter nedleggelse», et prosjekt som sannsynligvis var det første i sitt slag i Norge og rettet seg mot de 531 arbeiderne som mistet jobben da hjørnesteinsbedriftene Constructor Norge AS, Norske Skog Follum AS og Huhtamaki Norway AS på Hønefoss ble lagt ned fra 2009 til 2013. «Sitat hentet fra artikkel i frifagbevegelse.no«

Kine har tatt Svennebrev i Trevare- og bygginnredningsfaget ved vårt Snekkeri

Kine Bekkevold har gått i lære ved vårt Snekkeri og er nå ferdig utdannet møbelsnekker med svennebrev. «Jeg valgte dette fordi jeg syns det er spennende å jobbe med trevirke. Det er gøy å lære noe nytt hele tiden og det er veldig gøy å se ferdige resultater. Jeg har blitt utrolig glad i jobben min.»

Vellykket gjennomføring av Norsk-kurs

For første gang har Menova gjennomført AMO-Norskkurs. Dette i samarbeid med ENTER KOMPETANSE på oppdrag fra NAV.
16 deltakere fra 7 ulike nasjoner startet 31. januar opp i våre sentrumslokaler.

Vi søker «Menneskeglad snekkernerd»

Grunnet økt etterspørsel etter våre flotte møbler og innredningsløsninger, ønsker vi å styrke kapasiteten på vårt Snekkeri med to menneskeglade snekkernerder.

Prosjektet « Ny jobb etter nedleggelse»

Prosjektet « Ny jobb etter nedleggelse» er avsluttet og rapporten er ferdig. Vi ønsker å takke alle informantene som bidro i prosjektet med å dele sine erfaringer.

Menova hjalp meg til en god hverdag i jobb

På pauserommet hos Norli forteller Markus hvor fint han synes samarbeidet med Menova har vært. Det har med hans egne ord vært «helt topp». Han har jobbet tett på sin Jobbveileder og følt seg respektert og ivaretatt hele tiden hos Menova.

Besto kompetanseprøven i kokkefaget

Vi gratulerer Silje- Janet Moltumyr med bestått kompetanseprøve i kokkefaget. Den 20. juni 2017 beviste hun for sensorene at læretiden på Menova har båret frukter. Vi er så heldige å få beholde Silje i vårt team i tiden fremover, da hun nå går inn i en VTA- stilling i vår kantine. Vi ønsker Silje hell og lykke på veien videre i jobb.

.

Arbeid gir bedre psykisk helse

«Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.»

Inkluderende arbeidsliv er viktig for forebygging og mestring av psykiske plager og lidelser. 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig markering for å øke bevisstheten om psykiske plager og psykiske lidelser i samfunnet. Arbeidsgivere er en gruppe som trenger denne bevisstgjøringen. Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sosial støtte en viktig faktor for psykisk helse. Den bekreftende støtten fra arbeidslivet trekkes fram som et viktig punkt. Vi må styrke sosial integrasjon og gi alle en sjanse til å få seg en jobb. Om vi har en strukturert hverdag, føler tilhørighet og har økonomisk frihet, vil også selvfølelsen og psyken styrkes.

Bare det å bli tatt inn i arbeidslivet, kan for mange ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Å ta steget inn i en jobb der en kan føle at en har innflytelse, og blir sett og hørt, gir en trygghet og følelse av å bety noe. Dette vil kunne bidra til å mestre psykiske lidelser og i mange tilfeller også forebygge dem.

I tillegg er det viktig med oppfølging fra hver enkelt arbeidsgiver, slik at arbeidstakeren føler seg ivaretatt. Så lenge vi ledere klarer å se våre ansatte, og kan tilby dem det de trenger på jobben, vil det bidra til positive og motiverte ansatte.

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet viste det seg at hele 96 % av nordmenn plasserer arbeid høyt på lista over hva som påvirker deres psykiske helse. Det er kun hjem og familie som troner høyere. Om det å få folk ut i arbeid kan være med på å forebygge psykiske lidelser, oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å bidra med å integrere.

Vårt inkluderende arbeidsliv baseres på en balanse mellom krav på den ene siden og tilrettelegging og omsorg på den andre. På denne måten er vi fleksible og støttende, samtidig som hver enkelt arbeidstaker får konkrete oppgaver og følelsen av å mestre disse.

For det er slik at for de fleste så handler det nettopp om mestring og tilhørighet. Enten i form av å utføre en jobb eller i det hele tatt å få seg en jobb. Det å oppleve å stå utenfor samfunnet, vil for mange være svært psykisk belastende. Det finnes ulike muligheter for å få litt hjelp på veien. Sammen må vi ta i bruk alle virkemidler og tiltak for å beholde personer i jobb, eller for å gi dem innpass i arbeidslivet.

Vi håper flere arbeidsgivere tar oppfordringen og ser på hvilke muligheter de har i sin bedrift.

Kilder: Magasinet Velferd og Helsedirektoratet

32 18 13 10

Vårt sentralbord

Hensmoveien 19,
3516 Hønefoss

Kontakt oss

6 + 1 =