Tre viktige oppfordringer fra oss i Menova til deg

  • Du vet hva en god jobb for deg er. Gjennom våre tilbud går du et godt grunnlag til å gjøre kloke valg, og muligheten til styrke troen på deg selv og få økt livskvalitet.
  • Vær aktiv! Vi erfarer at den som er sjef i egen jobbsøkerprosess lykkes best.
  • Delta i miljøet ved Menova! Du får faglig påfyll om det å få og være i arbeid, nye venner og tilgang til din egen veileder. Menovas programmer gjennomføres 30 timer i uken – utnytt tiden!

Slik jobber vi sammen med deg

Vi i Menova følger deg så tett du trenger på din vei tilbake til,  eller for første gang å komme i arbeid eller utdanning. Du får din egen veileder som vil jobbe sammen med deg gjennom hele prosessen.

I starten bruker du og din veileder tid på å bli kjent og lager en aktivitetsplan for hva du skal gjøre for å komme i arbeid. Planen har som mål å kartlegge kompetanse, ressurser og muligheter, arbeidsevne, karrieremål, sikre nødvendig opplæring og øke jobbsøkerkompetanse. Tidsperiode, mål og oppfølgingsbehov tilpasses deg. Du og din veileder gjør dette i samarbeid.

Menova legger stor vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra arbeidssøker selv. Vi bestreber oss i å legge til rette for god kommunikasjon og samhandling i det daglige, og mer formelt gjennom forbedringsforslag, klageadgang, spørreundersøkelser .

Du kan lese mer om hvert enkelt jobbprogram her.

Vårt viktigste verktøy er samtalen

Samtalen er viktig for å skape relasjoner, læring og utvikling på veien til jobb eller utdanning – både for deg  og veiledere i Menova.

Kognitiv tenking

Menovas felles faglige platt form er basert på kognitiv tenking. Vår bruk av kognitiv tenking fokuserer på sammenheng mellom tanke, følelse og handling knyttet til arbeid og utdanning.  Ett viktig mål er at du skal bli kjent med seg selv, og finne frem til handlinger og fremgangsmåter som styrker selvtillit, mestring og utvikling av din deltakelse i utdanning og arbeid. Vi i Menova tar utgangspunkt i hele menneske i et livslangt perspektiv.

LØFT – løsningssnakk

Løsningsorientert tilnærming er en samtalemetode hvor vi sammen setter fokus på å finne løsninger på utfordringer og vanskelige situasjoner, og ikke bruker så mye tid på å finne årsaker til dem. Gjennom våre samtaler vil de positive tingene i livet forsterkes, og du vil kjenne at det å tenke positivt gjør godt. Husk at det er du som har regien i livet ditt, og vi vil hjelpe deg til bedre å se dine gode løsninger i stedet for hindringer.

Motiverende intervju – endringssnakk

Motiverende intervju (MI) handler om å finne frem til din motivasjon for å gjøre en endring om du opplever at du ønsker dette i forbindelse med utdanning og arbeid. Vi holder fokus på nye positive muligheter, og samtaler om de fordeler og ulemper du ser og opplever. Gjennom MI ønsker vi å hjelpe deg til å finne dine gode «endringstanker» som skal hjelpe deg i en positiv retning mot ditt mål, ved å styrke din handlingskraft. Veileder er din støtte spiller og du tar beslutningene.

Andre verktøy i bruker

Karriereverktoy.no – arbeids- og interesseutforskning

Karriereverktoy.no er et nettbasert prosessverktøy for utforskning av interesser som hjelper deg å gjøre gjennomtenkte og gode valg om jobb og utdanning. Karriereverktoy.no gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og kunnskap om deg selv på. Målet er at du kommer frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. Verktøyet gjør det enklere å finne frem informasjon om arbeid og utdanning som er relevant for deg.

SCI – Strukturert karriereintervju

SCI er et samtaleverktøy som hjelper deg, sammen med din veileder, å finne ut mer om dine mestringserfaringer, din personlighet og dine jobbverdier.  Det vil hjelpe deg å se hva du vil trives med og passer til. Hvordan skal du bruke dine ressurser i jobb og få vist frem dine sterke sider og ferdigheter? En slik arbeid- og utdanningssituasjon vil gi opplevelse av mestring, tilfredshet og økt livskvalitet.

JOBPICS – Karriereveiledning med bilder

JOBPICS er et visuelt og billedbasert interesseutforskingsverktøy. Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker. Verktøyet bygger på det anerkjente RIASEC – systemet. RIASEC systemet deler inn interesser i områdene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S). Jobpics er både enkelt, morsomt og passer for personer som trenger og fortrekker visuell læringsstil.

Alle karriereverktøyene brukes i kombinasjon med veiledningssamtaler.

 

ailaring.no – Vår digitale læringsplattform

AI – læring (ailaring.no) er arbeids- og inkluderingsbedriftenes digitale opplæringsplattform og Menova bruker denne. Dette gir deg en mulighet for faglig påfyll som du trenger. AI – læring inneholder temaer som basisferdigheter (lese, skrive, regne, digital), opplæring i norsk, aktivitet og helse, fagkompetanse, yrkesrettet opplæring, teknologi og programvare og jobbsøkerprosess. Det er en fleksibel form for opplæring og kan lett kombineres med andre aktiviteter. Du vil få opplæring og vi har ukentlige fellesaktiviteter knyttet til denne læringsformen