AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT er et helhetlig tiltak som følger deg fra start fram til ansettelse.

AFT er et individuelt tiltak som tilbyr kartlegging av din arbeidsevne og utforsking av dine jobbmuligheter. Våre jobbveiledere innehar veiledningskompetanse og relevant kunnskap om karriere- og arbeidslivsspørsmål, hvordan arbeidsmarkedet fungerer og hvilke muligheter som finnes. Gjennom individuelle samtaler og veiledning vil vi bidra til at du får økt forståelse av egne forutsetninger og oppdage muligheter for jobber som lar seg realisere. I tiltaket kan vi også tilby realkompetansevurdering, opplæring i basiskunnskaper, arbeidsutprøving og kvalifisering mot jobb.

Menova tilbyr også verdifull kompetanseheving i vårt Karriereverksted, der du blant annet kan lære om jobbsøkingsprosessen, hvordan arbeidsmarkedet er på Ringerike, hvordan du kan dra nytte av ditt nettverk i arbeidet med å komme i jobb, og innsikt i hvordan arbeidsgivere tenker ved ansettelser og vurderer arbeidssøkere.

Din Jobbveileder følger deg fra inntak, gjennom:

 • kartlegging og avklaring
 • karriereveiledning
 • arbeidsutprøving, først og fremst i en ordinær bedrift, men også i Menova.
 • opplæring
 • kvalifiseringspraksis, der du kan kvalifisere deg til en jobb fram til ansettelse

Aktuelle tema i AFT kan blant annet være:

 • Kartlegging av hva som fører deg til jobb
 • Veiledning
 • Karriereveiledning
 • Mulighetsutforskning
 • Arrangere møter med arbeidsgivere
 • Etablere arbeidspraksis
 • Bistand til å komme i kontakt med andre aktører
 • Kvalifisering mot jobb
 • Opplæring i basiskompetanse
 • Realkompetansevurdering
 • Nettverkskartlegging
 • Kunnskap om jobbsøkerprosessen

Hvem kan delta?

Det kan være aktuelt for deg som er usikker på forutsetningene for yrkesvalg og har behov for tett oppfølging mot jobb. Du har kanskje helsemessige eller sosiale utfordringer og trenger hjelp til å komme videre. Målet med tiltaket er at du skal komme i jobb eller utdanning.

AFT – noe for deg?

 • Trenger du veiledning på hva som har betydning for din arbeidsevne?
 • Trenger du å avklare hva som skal til for å komme arbeid?
 • Trenger du avklaring og veiledning i en arbeidspraksis?
 • Trenger du veiledning og informasjon om arbeidsmarkedet, yrker, jobbkrav og yrkesmål?
 • Trenger du økt innsikt i din faglige og sosiale kompetanse, ferdigheter, talent og interesser?
 • Trenger du kunnskaper om hvordan skaffe seg jobb og å være i jobb?

Er svaret ja på ett eller flere av disse, kan AFT være noe for deg.

Hvorfor delta?

AFT følger deg fra oppstart, gjennom kartlegging og avklaring, karriereveiledning, arbeidsutprøving, opplæring og kvalifisering fram til jobb.

Tilbudet AFT gis for inntil ett år, med mulighet for forlengelse i spesielle tilfeller.

AFT er et arbeidsmarkedstiltak hvor all innsøking til oss skjer via ditt NAV-kontor.

Menova har sertifisert personale og lang erfaring innenfor karriereveiledningsverktøy, som for eksempel Karriereverktøy (WIE), Structured Career Interview (SCI) og Jobpics.

 

Dersom du ønsker å få tilbud om å delta i programmet Arbeidsforberedende trening må du kontakte din veileder i NAV. Dersom du ønsker mer informasjon om vårt tilbud i AFT, ta kontakt med Idar Walderhaug.

VTA er et tilbud til den som er uføretrygdet, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av tilbudene i det ordinære arbeidsliv. VTA er ikke tidsbegrenset, men personen går av med alderspensjon ved fylte 67 år. Målet er å bidra til å utvikle den enkeltes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelegging i arbeidet. Som VTA-medarbeider har man et ansettelsesforhold i Menova.

INNHOLD: Gjennom VTA i Menova møter jobbsøkeren andre med de samme behov og utfordringer som en selv har. Søkeren får nye kollegaer, blir en del av et fellesskap og får arbeidsoppgaver som gir verdi og mening i hverdagen. Jobb gjennom VTA innebærer å bli medarbeider ved et av våre forretningsområder. Hos oss får jobbsøkeren den hjelp og tilrettelegging som trengs for å sette nye mål og legge planer for hvordan han eller hun skal nå dem. VTA-medarbeidere hos Menova kan beholde hele uføretrygden sin, samtidig som man får produksjonslønn fra Menova. Medarbeidere i VTA kan tjene inntil 1G hvert år uten at det går utover uføretrygden.