32181310 post@menova.no

Menova har en aktiv dialog med over 100 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker, med mål om å skaffe jobber og/eller praksisplasser.

 

 

 

Jeg ønsker å bli kontaktet om bemanning og rekruttering via Menova

1 + 1 =