32181310 post@menova.no

Menova har en aktiv dialog med over 100 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker, med mål om å skaffe jobber og/eller praksisplasser.

I 2019 har over 75 bedrifter har hatt personer i arbeidsavklaring, praksis og kvalifisering.

Totalt har 436 personer har vært gjennom Menova i 2019, i tiltakene Avklaring, AFT, VTA, Matchbox og Språkkurs.

 

 

Jeg ønsker å bli kontaktet om bemanning og rekruttering via Menova

10 + 2 =