Menova Arbeid og Inkludering er sertifisert for tre nye år i Equass

07.06.2022

Menova sin drift skaper verdier for Ringerikssamfunnet på flere måter. Vi tar vårt samfunnsregnskap på alvor.

I sum skaper og sparer Menova det offentlige og Ringerikssamfunnet for verdier som langt overstiger det totale tilskuddet vi mottar fra NAV og eierkommunene, totalt kr. 22.816.267,-

Ønsker vi et samfunn hvor alle har en plikt og rett til å bidra med sin arbeidskapasitet, basert på den enkeltes forutsetninger, eller ønsker vi et samfunn hvor utenforskap til arbeidsliv og mangel på meningsfylt aktivitet blir situasjonen for stadig flere mennesker?

21.02.2022

Annonse i brosjyren til Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker

Thorbjørnrud Hotell er en av våre kunder som kjøper vaskeritjenester fra vårt industrivaskeri på Kilemoen. De bidrar da samtidig til at våre produksjonsmedarbeidere i tilrettelagte jobber får interessante arbeidsoppgaver og en god hverdag.

Bilde av våre medarbeidere Silje og Gorm

02.01.2022

Nye jobbveiledere i Menova

Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til våre to nyansatte jobbveiledere. Silje Gigstad Nørve og Gorm Sverre Nodland. Silje er bosatt på Røyse, og Gorm bor på Jevnaker. Begge startet 3. januar og har kontorer i Storgata 11 i Familiens hus i Hønefoss.

Silje er 29 år, kommer fra Hønefoss og er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse. Hun har erfaring fra både butikk, helsetjenesten og som kontaktlærer.
«Jeg gleder meg til nye og spennende oppgaver i Menova som jobbveileder, bli kjent med nye medarbeidere og jobbsøkere» sier Silje.

Gorm er 34 år, kommer fra jobber i Turistforeningen og Kirkens Bymisjon. Han har pedagogisk utdanning og lang erfaring som miljøterapeut og arbeid med mennesker. 
«Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer i Menova, og å bli kjent med jobbsøkerne og alle i Storgata og på Kilemoen» sier Gorm.

Fra venstre: Bent Mailand, Andrés Felipe Foght, Magne Fjørtoft.

Vi gratulerer Andrés med bestått kompetanseprøve i vaskerifaget

Andrés Felipe Foght startet som lærekandidat i industrivaskeriet vårt på Kilemoen 24.08.2018. 15. juni ble den store dagen da kompetanseprøven skulle avlegges. Sensorene / fagspesialistene fra opplæringsnemda, Magne Fjørtoft og Bent Mailand, kunne med stolthet meddele at kandidaten besto prøven med glans. Dette ble en stor dag både for Andrés og alle oss andre i Menova.

Menova har sikret leveranser av smittevernfrakker til sykehjemmene

Vårt industrivaskeri er en samfunnskritisk leverandør i disse koronatider. Vi er ansvarlige for at sykehjemmene i Ringerike og Hole kommune får det rene tøyet de trenger.
Behovet for smittevernfrakker meldte seg. Det var ikke mulig å få tak i slike smittefrakker fra de ordinære leverandørene. Da var gode råd dyre. Magne Enger, vår daglige leder, tenkte tilbake til et tidligere møte han hadde med Sisters in Business i Asker.

Magne ringte til Katrine Aspelin og spurte om de kunne hive seg rundt og sy smittevernfrakker til oss. Magne stakk innom og leverte en smittevernfrakk som vi ønsket å bestille. I løpet av 24 timer fikk vi svaret. Et rungende JA!

«Å sy smittevernfrakker hadde vi ikke tenkt på» sa Katrine Aspelin i Sisters in Business. «Vi har klart å få tak i stoff, og våre syersker tar utfordringen på strak arm.»
«Dette er en positiv dag for oss. Faktisk satt vi og diskuterte permitteringer da bestillingen fra Menova kom. Nå ser det ut til at vi får store bestillinger fra både Asker og Bærum kommuner. I tider som dette vil det være svært viktig å kunne produsere denne type kritiske produkter hjemme i Norge.»

«Takk til Menova og Magne for denne idéen.»

De 20 første smittevernfrakkene er allerede levert til oss, og flere er på vei.
Det betyr at de ansatte på sykehjemmene i Ringerike og Hole er sikret tilgang på smittevernfrakker.

Sisters in Business er en sosial virksomhet i Asker som jobber for å skape et sosialt og økonomisk bærekraftig samfunn. Målsettingen er å skape arbeidsplasser for innvandrerkvinner der de får opplæring og oppfølging ut fra individuelle behov.

Digital karriereveiledning og e-læring skaper empowerment og nye muligheter

 

Hele samfunnet er nå i en utfordrende situasjon, og vi må derfor tenke nytt og annerledes rundt hvordan vi gjennomfører aktiviteter sammen med våre arbeidssøkere. Vi har tatt en prat med en av våre jobbveiledere, Monica Hegglund, om hvilke erfaringer hun så langt har gjort seg om utførelsen av jobbveilederrollen fra hjemmekontor.

Hvordan jobber du sammen med arbeidssøkerne dine i disse tider med strenge restriksjoner på fysisk kontakt og nærhet?

Veiledning fra hjemmekontor gjør at vi utvikler nye arbeidsmetoder i AFT. Erfaringene så langt er at kvaliteten på veiledningen og oppfølgingen av arbeidssøkerne ikke forringes av at vi ikke kan møtes fysisk. Snarere tvert i mot.

Hvordan synes du kommunikasjonen med arbeidssøkerne fungerer via nettbaserte videosamtaler?

Når veileder og arbeidssøker møtes på nett er vi på nøytral grunn og stiller på likefot. Dette er et positivt utgangspunkt for en god veiledningssamtale. Kontormøter er på veilederens «banehalvdel» der arbeidssøker er gjest. I videosamtaler opplever jeg at arbeidssøkerne er mer avslappede og delaktige i veiledningen. Å se hverandre ansikt til ansikt på skjerm skaper nærhet og god dialog selv om vi er på fysisk avstand. De digitale mulighetene gir også mange fordeler ved at man kan dele skjermbilde og jobbe sammen i dokumenter. Det er ikke bare effektivt, men empowerment i praksis.

Ser du noen fordeler med denne måten å jobbe på vs de tradisjonelle veiledningsmøtene?

Ved bruk av videomøter, chat, mail og telefon kommer vi raskere i kontakt og til sakens kjerne. Vi kan jobbe effektivt sammen i flere korte møter on/off i løpet av dagen og uka, fremfor å booke lengre samtaler frem i tid der det ofte har samlet seg mange temaer som skal få plass i ett møte.

Oppfatter du tilgangen på digitale læringsmidler i Norge som god?

Her ser jeg en positiv utvikling. Tilgangen til digitale læringsressurser er rik. Dagens situasjon gjør at vi virkelig ser nytten av disse ressursene og at vi bare ser starten på en positiv utvikling som i fremtiden vil gi oss nye muligheter til å lykkes med vår jobbveiledning.

Jeg har stor tro på at kombinasjonen av digitale læringsressurser og økt empowerment og individuell deltagelse vil vise at våre arbeidssøkere vil komme mer styrket tilbake til arbeidsmarkedet. I tillegg ser vi at denne måten å jobbe på øker arbeidssøkernes digitale kompetanse, noe som klart kommer godt med på veien mot jobb.

Vellykket Norskopplæring hos Menova

For 4. år på rad har Menova gjennomført et vellykket AMO-Norskkurs. Dette i samarbeid med ENTER KOMPETANSE på oppdrag fra NAV.
16 deltakere fra 10 ulike nasjoner startet 07.oktober opp i våre sentrumslokaler.

Gjennom 10 uker har det vært et intensivt løp, med engasjerte og dedikerte deltagere. Samholdet har vært preget av deltagere som har backet hverandre opp og som har utfordret seg selv, mot målet å bli bedre i norsk og tilegne seg viktig kompetanse for å komme seg ut i jobb. Fredag 13.desember var siste dag, med feiring og kursbevisutdeling.

Vårt industrivaskeri er nå godkjent medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Vi er stolte av å ha kommet gjennom nåløyet til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. En slik godkjennelse er en dokumentasjon på at vårt industrivaskeri er tilrettelagt for vask av institusjonstøy. Medlemskapet er også et bevis på at vaskeriet har en standard som tilfredsstiller markedets- og myndighetenes krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. I tillegg til dette ble vi også resertifisert som MILJØFYRTÅRN i 2019.

Logo Miljøfyrtårn

Feiring av Menovas nye lokaler på Kilemoen

Den 25. september feiret vi og de over 80 gjestene våre nye flotte lokaler på Kilemoen

Menova har samlet sin drift av arbeidsplasser for peroner som trenger mer oppfølging og tilrettelegging enn det ordinære virksomheter kan gi. Vårt anlegg på Kilemoen har blitt utvidet og fornyet.

Tusen takk til alle våre gjester for at dere kom til oss og bidro til en begivenhetsrik ettermiddag for oss alle

Våre gjester var kunder av Menova, våre eiere, NAV, naboer på Kilemoen og andre venner av Menova.

Menova er EQUASS-sertifisert for tre nye år

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Den 21. juni 2019 ble vi sertifisert for tre nye år.

Menova Arbeidsinkludering har flyttet til Hønefoss sentrum

Alle våre jobbveiledere er operative i våre nye lokaler i Storgata 11 i Hønefoss sentrum. Bildet til høyre viser hvor inngangen vår er. Vi holder til i 3. etg.
Vår jobbfruktavdeling, montasjeavdeling og administrasjon flytter inn i oppgraderte lokaler i industrivaskeriet på Kilemoen.

ÅRETS EKSTRA-bedrift 2018. Vik skysstasjon og Pizzabakern i Hole.

Siden 2010 har Menova delt ut prisen Årets EKSTRA-bedrift til lokale arbeidsgivere som har strukket seg EKSTRA for å gi personer muligheter i arbeidslivet. Arbeidsgivere som har tatt samfunnsansvar og vist vei for andre arbeidsgivere som etter hvert har meldt seg på den viktige inkluderingsdugnaden. Både små og store bedrifter har bidratt EKSTRA, og prisen har tidligere blitt tildelt Hadeland Glassverk, Elkjøp, Smurfit Kappa og Kiwi. Disse bedriftene oppfatter vi at ser at det å rekruttere personer med ulike utfordringer i jobb, lar seg kombinere med å lykkes forretningsmessig.

I år har vi nok en gang funnet en verdig mottaker av prisen Årets EKSTRA-bedrift.

Entusiastisk, Kvalitetsbevisst, Stolt, Tillitsvekkende, Raus og Ansvarlig er alle adjektiver som beskriver denne arbeidsgiveren.

En arbeidsgiver som ER ekstra, GJØR ekstra og GIR ekstra, som arbeidsgiver og medmenneske. En arbeidsgiver som tar sitt samfunnsansvar på alvor, som har forstått at det å få en mulighet til å komme inn når man står utenfor betyr ALT!

I likhet med Menova synes også denne arbeidsgiveren at mangfold er en berikelse. I hans bedrift får man starte med blanke ark, man får være seg selv, man får rom for å feile og tid til å utvikle seg.

Hans kjøreregler er enkle å forholde seg til: Kom presis, gjør så godt du kan, vær positiv, hjelp til når det trengs, og ha et godt humør. Det skal være gøy å være på jobb!

7 personer har i samarbeid med Menova fått jobb hos denne arbeidsgiveren! 7 personer som fikk en mulighet, grep den, og ble belønnet med å få jobb. At de også har blitt i mange år viser at dette er en arbeidsplass der det er godt å være.
Flere til har fått mulighet til å trene på ulike jobbferdigheter og skaffe seg verdifull erfaring som de har tatt med seg videre i jakten på jobb.

Det er en ære og en glede for Menova å få gi prisen til Årets EKSTRA-bedrift Vik skysstasjon og Pizzabakern i Hole ved daglig leder Amund Svartis Johansen.

Fra venstre: Monica Knestang, Lill Karlsen, Odd Arild Ottersen, Andreas Birath, Anne Søhol.
På huk foran: Stian Kragholm Olsen. Foto: Tom Sverre Karlsen, MENOVA

Årets EKSTRA-pris 2017 til Norpapp og KIWI

EKSTRA-prisen tildeles bedrifter som gjennom inkluderende rekruttering har strukket seg ekstra for å gi personer muligheter i arbeidslivet. EKSTRA er forbokstavene i vårt verdiord: Entusiasme, kvalitet, stolthet, tillit, raushet og ansvarlighet. Gjennom å inneha disse verdiene ble i år prisen gitt til to fantastiske bedrifter som har gitt mange av våre arbeidssøkere en sjanse og ny jobb. Smurfit Kappa Norpapp og KIWI. Prisen til KIWI gikk til butikkene Hallingby, Sokna, Hønengaten og Osloveien. Utdelingen ble foretatt i forbindelse med vårt HR-forum, den 14. november, hvor mange bedrifter fra distriktet var tilstede.
Vi håper denne prisen kan bidra til at ennå flere bedrifter i vår region vil bidra til at utenforskap blir til innenforskap for mange mennesker i fremtiden. Les artikkel i Ringerikes Blad

Vellykket gjennomføring av Norsk-kurs

For første gang har Menova gjennomført AMO-Norskkurs. Dette i samarbeid med ENTER KOMPETANSE på oppdrag fra NAV.
16 deltakere fra 7 ulike nasjoner startet 31. januar opp i våre sentrumslokaler.

Gikk til topps i finalen i Nederland

Etter å ha vunnet regionsfinalen i kategorien SOSIALT, med underkategorien PARTNERSKAP MED LOKALSAMFUNNET 3. november 2016, gikk SK Norpapp til topps i den store finalen for hele konsernet. Dette skjedde 16 og 17 mai i Noordwijk i Nederland. Det gode amarbeidet med Menova har båret frukter.

Foto:Håvard Sæbø

– Hadde alle vært som a’ Oddny på Menova, så kan det hende mange hadde fått jobb, sier Kåre Hansen, og sukker.

531 mistet jobben, og Oddny Espen på Menova viser seg å kunne ordne opp. Hun var leder for prosjektet «Ny jobb etter nedleggelse», et prosjekt som sannsynligvis var det første i sitt slag i Norge og rettet seg mot de 531 arbeiderne som mistet jobben da hjørnesteinsbedriftene Constructor Norge AS, Norske Skog Follum AS og Huhtamaki Norway AS på Hønefoss ble lagt ned fra 2009 til 2013. «Sitat hentet fra artikkel i frifagbevegelse.no«

Prosjektet « Ny jobb etter nedleggelse»

Prosjektet « Ny jobb etter nedleggelse» er avsluttet og rapporten er ferdig. Vi ønsker å takke alle informantene som bidro i prosjektet med å dele sine erfaringer.

Menova hjalp meg til en god hverdag i jobb

På pauserommet hos Norli forteller Markus hvor fint han synes samarbeidet med Menova har vært. Det har med hans egne ord vært «helt topp». Han har jobbet tett på sin Jobbveileder og følt seg respektert og ivaretatt hele tiden hos Menova.

Besto kompetanseprøven i kokkefaget

Vi gratulerer Silje- Janet Moltumyr med bestått kompetanseprøve i kokkefaget. Den 20. juni 2017 beviste hun for sensorene at læretiden på Menova har båret frukter. Vi er så heldige å få beholde Silje i vårt team i tiden fremover, da hun nå går inn i en VTA- stilling i vår kantine. Vi ønsker Silje hell og lykke på veien videre i jobb.

.

Arbeid gir bedre psykisk helse

«Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.»

Inkluderende arbeidsliv er viktig for forebygging og mestring av psykiske plager og lidelser. 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig markering for å øke bevisstheten om psykiske plager og psykiske lidelser i samfunnet. Arbeidsgivere er en gruppe som trenger denne bevisstgjøringen. Vi må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sosial støtte en viktig faktor for psykisk helse. Den bekreftende støtten fra arbeidslivet trekkes fram som et viktig punkt. Vi må styrke sosial integrasjon og gi alle en sjanse til å få seg en jobb. Om vi har en strukturert hverdag, føler tilhørighet og har økonomisk frihet, vil også selvfølelsen og psyken styrkes.

Bare det å bli tatt inn i arbeidslivet, kan for mange ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Å ta steget inn i en jobb der en kan føle at en har innflytelse, og blir sett og hørt, gir en trygghet og følelse av å bety noe. Dette vil kunne bidra til å mestre psykiske lidelser og i mange tilfeller også forebygge dem.

I tillegg er det viktig med oppfølging fra hver enkelt arbeidsgiver, slik at arbeidstakeren føler seg ivaretatt. Så lenge vi ledere klarer å se våre ansatte, og kan tilby dem det de trenger på jobben, vil det bidra til positive og motiverte ansatte.

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet viste det seg at hele 96 % av nordmenn plasserer arbeid høyt på lista over hva som påvirker deres psykiske helse. Det er kun hjem og familie som troner høyere. Om det å få folk ut i arbeid kan være med på å forebygge psykiske lidelser, oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å bidra med å integrere.

Vårt inkluderende arbeidsliv baseres på en balanse mellom krav på den ene siden og tilrettelegging og omsorg på den andre. På denne måten er vi fleksible og støttende, samtidig som hver enkelt arbeidstaker får konkrete oppgaver og følelsen av å mestre disse.

For det er slik at for de fleste så handler det nettopp om mestring og tilhørighet. Enten i form av å utføre en jobb eller i det hele tatt å få seg en jobb. Det å oppleve å stå utenfor samfunnet, vil for mange være svært psykisk belastende. Det finnes ulike muligheter for å få litt hjelp på veien. Sammen må vi ta i bruk alle virkemidler og tiltak for å beholde personer i jobb, eller for å gi dem innpass i arbeidslivet.

Vi håper flere arbeidsgivere tar oppfordringen og ser på hvilke muligheter de har i sin bedrift.

Kilder: Magasinet Velferd og Helsedirektoratet

32 18 13 10

Vårt sentralbord

Follummoveien 84,
3516 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 3005
3501 Hønefoss

 

 

Kontakt oss

Personvernerklæring

9 + 13 =